Bukkehave A/S har fået beslaglagt 29 millioner kroner

Christian Haar.

Bagmandspolitiet gik i det skjulte i gang med at tage sine forholdsregler, da Svendborgs NetAvis i juni kunne afsløre, at ejeren af Bukkehave A/S, rigmanden Christian Haar, var i færd med at flytte fra Svendborg til Lugano i Schweiz. I Bagmandspolitiet blev man ikke mindre nervøs, da Christian Haar opløste Haar Holding A/S – hans personligt ejede selskab, som ejede Bukkehave A/S. For at undgå, at Bukkehave A/S render fra regningen, hvis en retssag til januar går selskabet imod, har Bagmandspolitiet nu helt usædvanligt af Retten i Svendborg fået lov til at sætte sig på værdier for 29 millioner kroner i koncernens amerikanske datterselskab, Bukkehave Inc i Fort Lauderdale i Florida.
”Der begyndte at være forlydender om Bukkehaves fremtid i Danmark, og om at ejeren var flyttet til Schweiz. Derfor tænkte vi, at vi ville gøre, hvad vi kunne, for at sikre os vores konfiskationskrav. Derfor har vi haft et retsmøde, hvor vi bad om at få beslaglagt svarende til vores konfiskationskrav på 29 millioner kroner”, siger Bagmandspolitiets øverste chef, statsadvokat Jens Madsen til Berlingske Business fredag.

Retssagen mod Bukkehave A/S, som starter ved Retten i Svendborg 24. januar, har sit udspring i den såkaldte ”olie for mad”-skandale. En FN-undersøgelseskommission fremlagde i 2005 en rapport, som viste, at 2.253 virksomheder havde korrumperet FN’s olie-for-mad-program i Saddam Husseins Irak. De havde bestukket det irakiske diktatur for at få ordrer under dette program. 21 af virksomhederne var danske. Bagmandspolitiet har kørt sager mod 14 af dem med krav om konfiskation af deres fortjeneste. 13 virksomheder har indgået forlig og betalt mere end 60 millioner kroner. Bukkehave A/S vil ikke betale. Firmaet mener, at både det danske Udenrigsministerium og FN kendte fuldt ud til dets handler. Det mener Bagmandspolitiet ikke. Derfor retssagen, som starter i januar, hvor Bagmandspolitiet kræver konfiskation af 29 millioner kroner. Ifølge Bagmandspolitiet den fortjeneste, Bukkehave A/S har haft på de omstridte handler.

Retten i Svendborg afsagde 26. november en kendelse, der betyder, at Bagmandspolitiet – hvis det vinder retssagen – kan sikre sig de mange millioner, som man ellers var bange for var ved at blive bragt uden for rækkevidde. Til Berlingske Business siger chefen for Bagmandspolitiet, Jens Madsen: ”Vi har nu fået en kendelse fra retten i Svendborg, og den er lidt speciel. Det er ikke et kontantbeløb, men der beslaglægges kapitalandele i Bukkehaves amerikanske datterselskab. Vi har sat os på en andel svarende til 29 millioner kroner af Bukkehaves ejerandel af deres amerikanske datterselskab. Det er for at sikre kravet. Der er ikke voldsom megen praksis på at beslaglægge kapitalandele i et selskab, så på den måde er det usædvanligt”.

Anders Jensen.

Sådan en manøvre er kun blevet foretaget én gang før, oplyser juraprofessor Lars Bo Langsted til Berlingske Business. Også mod en svendborgenser – om end en flygtet en af slagsen. Det var i den såkaldte Trigon-sag, hvor rederiet Trigons skibe i i slutningen af 70’erne brød FN-våbenembargoen mod apartheid-regimet i Sydafrika. Trigon-skibene smuglede 6000 ton våben, ammunition og sprængstoffer til Sydafrika. Svendborg-skibsrederen Anders Jensen flygtede selv til Sydafrika, hvor han bosatte sig i Cape Town, beskyttet af det sydafrikanske styre. Dengang blev der også konfiskeret kapitalandele i hans rederi i et forsøg på at tvinge ham til Danmark til en retssag om de ulovlige våbentransporter til Sydafrika. Det lykkedes ikke. Og heller ikke efter demokratiets indførelse i Sydafrika lykkedes det at få ham hjem. Det nye ANC-styre afviste at udlevere ham. Anders Jensen døde i Sydafrika i maj 2007, 86 år gammel.

Også Christian Haar, ejeren af Bukkehave A/S, har altså forladt Danmark inden retssagen mod hans firma. Han har med kone og børn slået sig ned i rigmændenes foretrukne by i Schweiz, Lugano. Retten i Svendborg har foreløbig afsat seks dage til sagen.

Læs også ”Millionæren Christian Haar flytter til Schweiz” 16. juni, ”Retssagen mod Bukkehave starter til januar” 18. juni, ”Michael Falch ind i Haars pragtvilla” 19. juni, ”Mangemillionær vil sælge Bukkehave” 31. juli, ”Haars 30 millioner kroners villa til salg” 25. oktober.