Politikere spørger: Modarbejder embedsmændene os?

Lars Erik Hornemann tvivler på, at der er styr på området.

Kritikken fra toppolitikere i Økonomiudvalget bliver holdt bag lukke døre , men den er voldsom – af embedsmænd og af, at millioner er fosset ud af kassen, uden at politikerne har kunnet få et svar på, hvad de er brugt til. Det er det årelange problem, Familieafdelingen og dens udgifter til børn og unge med særlige behov, der giver politikerne grå hår og får dem til at tale med endog meget store bogstaver. Men det foregår bag hermetisk lukkede døre – uden at offentligheden får besked. Indtil nu, hvor Svendborgs NetAvis kan afsløre et internt notat, hvor omstruktureringen på området kaldes ”kaotisk”, og hvor det mere end antydes, at kommunens embedsmænd ikke retter sig efter dem, der bestemmer – politikerne.

Opgøret om millionerne i Familieafdelingen foregår bag lukkede døre – og fremgår derfor heller ikke af dagsordenen for byrådsmødet tirsdag i næste uge. Sagen er sådan set på dagsordenen, men uden et ord om balladen på Økonomiudvalgets seneste møder. På byrådets dagsorden skal man helt ned til punkt 17 for at finde en sag, som hedder  ”Det specialiserede område pr. 31.12.2010”. Et orienteringspunkt med et meget teknisk bilag, hvor det, når man kigger godt efter, fremgår, at der blev givet tillægsbevillinger sidste år på over 30 millioner kroner. Hvilket allerede er kendt. Det er ligeledes kendt, at der allerede i år er tilført området 10,5 millioner kroner mere end budgetteret.

Bag de lukkede døre tales der med helt andre og store bogstaver. Politikerne har svært ved at se, hvad mange af millionerne rent faktisk er brugt til. Og de stiller usædvanligt skrappe spørgsmål til, om embedsmændene på området er tonedøve eller bevidst modarbejder politikerne.

Sagen har været på flere møder i Økonomiudvalget – i december og i januar. Begge gange på den åbne del af dagsordenen. Uden at politikerne i udvalget blev tilfredse. Så på mødet i Økonomiudvalget den 18. januar blev det besluttet at tage sagen op endnu engang på et nyt møde på baggrund af ”en uddybende redegørelse for årsagerne til det regnskabsmæssige merforbrug i 2010”. Indtil da havde sagen været på Økonomiudvalgets åbne dagsorden. Men nu røg den på den lukkede del af dagsordenen for mødet den 8. februar blot med følgende tekst: ”Lukket – opfølgning på redegørelse vedr. børn og unge med særlige behov”. Ikke et ord mere – heller ikke i det offentlige referat.

Der var da også tale om uhørt skrap kost for forholdet mellem politikerne og nogle af deres embedsmænd. Til mødet i Økonomiudvalget 8. februar blev der lavet et internt notat, som opsamler i hvert fald noget af kritikken fra det foregående møde. I det interne notat hedder det, at ”På mødet (den 18. januar –red.) blev der stillet spørgsmål til udviklingen i 2010 og de skøn, der er foretaget i løbet af året. Disse spørgsmål er efterfølgende fremsendt skriftligt”. Hvorefter spørgsmålene opregnes.

Det interne notat  viser, at politikerne stadig manglede svar på et million-stort ekstraforbrug helt tilbage i februar sidste år. De regnestykker, politikerne havde fået forelagt, viste et ”forventet merforbrug på 18,3 millioner kroner. I stedet er der nu et yderligere træk på 7,5 millioner kroner, som det hidtil ikke har været mulighed for at få svar på, hvad de er anvendt til”, hedder det i det interne notat.

Af notatet fremgår det også, at medlemmer af Økonomiudvalget har været meget kritiske mod Udvalget for Børn og Unge for, som det hedder, på et møde 3. november ”på baggrund af et ufuldstændigt stykke kladdepapir” at have truffet ”beslutninger af vidtrækkende karakter og efterfølgende ikke har kunnet se det økonomiske grundlag for de forventede beslutninger”.

Efter det interne notats spørgsmål hedder det videre: ”Det er ikke udtømmende, men blot nogle af de mange kritikpunkter, der kan rejses i forhold til det kaotiske forløb, som denne omstrukturering har ført med sig. Og det allervæsentligste spørgsmål står måske tilbage, hvorfor lytter embedsmændene ikke til det politiske udvalg og de signaler, der sendes herfra – er det tonedøvhed eller endnu alvorligere en bevidst modarbejdelse af, hvad politikerne giver udtryk for”.

Skrap kost – men formanden for Udvalget for Børn og Unge, socialdemokraten Hanne Klit, som også er medlem af Økonomiudvalget, vil ikke kommentere det interne notat.

”Interne notater og lukkede møder vil jeg ikke udtale mig om”, siger Hanne Klit. Hun vil til gengæld gerne udtale sig om, at der er lavet en strategi for familieområdet med ansættelse af en række ekstra sagsbehandlere og omlægning af området – og med etablering af en række fleksible kommunale institutioner til afløsning af de institutioner, kommunen i sin tid overtog fra amtet. Strategien går bl.a. på, at børn i fremtiden skal forsøges placeret i familiepleje frem for på opholdssteder. Det er bedre, mener kommunen. Og billigere.

Et andet medlem af Økonomiudvalget vil godt kommentere sagen. Venstre gruppeformand, tidl. borgmester Lars Erik Hornemann mener nu at have fået svar på spørgsmålene. ”Og dem må vi jo tro på. Gjorde vi ikke det, ville det være ensbetydende med at udtrykke mistillid til ledelsen på området”, siger han.

Men Lars Erik Hornemann er ikke sikker på, der er kommet styr på Familieafdelingen og milionudgifterne. ”Det er meget kritisabelt, at man er så længe om at få styr på det. Og det virker ikke, som om de endnu har fundet de rigtige løsnminger til at få styr på det. Udgiftstigningen fortsættter. Så jeg føler mig ikke overbevist om, at de har en strategi, der kan virke”.

”Det er dybest set overskridelserne på det her område, der har spist kommunens egenkapital de seneste år. Så derfor har vi da også talt lige ud af posen på møderne. Det her område skal styres. Det er nu sidste chance for ledelsen til at vise, at det kan man. Det har været alvor hele tiden. Men nu er det altså ekstra alvorligt”, siger Lars Erik Hornemann, som peger på, at andre kommuner, bl.a. Faaborg-Midtfyn, har fået styr på det udgiftskrævende område.

”Jeg mener ikke, vi skal undlade at hjælpe, når nogen familier har behov for hjælp. Men jeg mener, vi skal finde måder at hjælpe på, der passer til vores pengepung, men som har lige så stor effekt som den måde, vi i dag hjælper på. Nu har vi altså trukket en streg i sandet”, siger Lars Erik Hornemann.

Familieafdelingens budget er blevet overskredet år efter år – ikke kun i 2010. Som nævnt blev der sidste år givet 30,3 millioner kroner i tillægsbevillinger til den specialiserede indsats for børn og unge. Familieafdelingens samlede budget blev overskredet med noget mindre – 24,6 millioner – fordi der blev sparet andre steder. I årene med Venstre ved roret – med Lars Erik Hornemann som borgmester og Lise-Lotte Tilsted som formand for Udvalget for Børn og Unge, var der også megastore overskridelser. I 2009 blev der brugt 12,1 millioner kroner mere end budgetteret. I 2008 var overforbruget på 36,2 millioner kroner. Og i 2007 var det på 27,7 millioner kroner.

Selv om budgettet for 2010 ikke blev overholdt – i stedet for 157,8 millioner kroner blev der brugt 182,4 millioner kroner – så er der i 2011 kun afsat 162,5 millioner kroner. Oprindeligt dog kun 152 millioner. Men i januar blev der så tilført 10,5 millioner kroner.

HUSK: UNDERSKRIV MED FULDT NAVN, HVIS DU SKRIVER EN KOMMENTAR TIL ARTIKLEN.