I skolen skal man træde varsomt

Af Torben Møller Petersen

 

Torben Møller Petersen.

I mange kommuner, herunder også i Svendborg, er man i fuld gang med at ændre på skolestrukturen alene ud fra økonomiske hensyn.

Hvis økonomien i Svendborg havde set væsentligt bedre ud, så er det så sikkert som ”Amen i kirken”, at der ikke ville være blevet taget initiativ til en ændret skolestruktur, og såvel Nordre som Thurø skoler ville have været bygget som planlagt.

Nu er økonomien jo en gang, som den er, og det ville være uansvarligt ikke at respektere dette samt forholde sig til det. Men når man gennemfører skolestrukturændringer, bl. a. med skolenedlæggelser, så er det beslutninger, der rækker formentligt 50-100 år ud i fremtiden, og det betyder, at man skal være meget sikker på, hvad man gør.

De ændringer, man foretager, påvirker alle  børn igennem deres 10 års skoleforløb, så enhver uigennemtænkt ændring eller fejl vil få vidtrækkende konsekvenser.

En klog skolemand – Kresten Kold – sagde: ”I skolen skal man træde varsomt, thi der bliver mennesker til” – eller sagt på en anden måde: ”Skolen er den vigtigste forudsætning for, at man som menneske lykkes med livet” – og her er kortvarige økonomiske problemer for intet at regne.

Hvis man i Svendborg vil sikre en ansvarlig langtidsholdbar løsning, er man nødt til at ”slå bremserne i”, og så udvikle et forslag til ny skolestruktur, der tager udgangspunkt i børnene og deres fremtidsmuligheder, og naturligvis under hensyn til de økonomiske muligheder, som godt kan anskues meget anderledes, hvis man i højere grad tænker i helheder – på tværs i den kommunale økonomi.

Det, jeg ser som den eneste rigtige vej frem ved så gennemgribende ændringer, er følgende:

  1. der laves en total oversigt over det nuværende skolevæsen med alle tilbud – ikke skønmaleriet i kvalitetsrapporter o.lign. –  så som klassestørrelser, de reelle timetal, valgfagstilbud, støtteundervisning, vidtgående specialundervisning, anbringelser udenfor eget hjem, undervisningsmaterialer herunder elektroniske, SFO, lokalemuligheder (flere lokaler) for pædagogisk betinget holddeling, 2-lærerordninger, inklusion …
  2. der besluttes politisk en konkret udviklingsplan for ”Fremtidens skole i Svendborg” – denne plan gennemarbejder forvaltningen, som opstiller en ny total oversigt over alle tilbud (nævnt i pkt. 1) – herunder hvor mange skoler, der så vil være råd til
  3. denne plan – hvor man som ansat, forældre og politiker har mulighed for at forholde sig til indholdet i sammenhæng med den nye struktur – sendes ud i høring.

På den måde får man et sagligt grundlag til at forholde sig til også de følelsesmæssige svære elementer i en sådan ændring som:

  • nærhedsprincippet kontra mulighederne ved større skoler
  • faglighed kontra inklusion, som er hinandens modsætninger
  • forebyggelse kontra anbringelser – man kan på længere sigt indhøste besparelser på andre områder ved at forebygge – altså en sammentænkning af flere kommunale budgetter end skolebudgettet alene
  • mursten kontra indhold
  • forsæt selv rækken

Og – ja det kan man ikke nå på den afsatte tid, men en så voldsom ændring, som vil få afgørende betydning for generationer, fortjener selv under respekt for kommunens økonomi en meget grundig debat – det fortjener børnene – det fortjener de ansatte – det er af afgørende betydning for samfundsudviklingen.

(Torben Møller Petersen, Thurø, er tidl. formand for Øhavets Lærerkreds og tidligere socialdemokratisk byrådsmedlem i Svendborg. Han er nu på efterløn.)