Den fynske mediemastodont, Fynske Medier, tvinger Svendborgs Avis til at skifte navn. Avisen hedder nu i stedet for Svendborgs NetAvis. Navneskiftet sker for at undgå retssag med krav om erstatning. Redaktør på Svendborgs Netavis, Frede Jakobsen, redegør for trusler og anklager fra Fynske Mediers to aviser, Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende – og konsekvenserne af dem. De foreløbige i hvert fald.

Grove anklager mod den nye avis

Af Frede Jakobsen, redaktør

Lanceringen af Svendborgs Avis mandag gav genlyd. Også af en anden slags, end jeg havde regnet med. At lanceringen af en ny avis i Svendborg selvsamme dag, som etableringen af et fynsk pressemonopol blev en realitet med fusionen mellem Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende, ville give genlyd – det håbede jeg naturligvis på. Håbet blev opfyldt til fulde i flere dage i de andre fynske medier. At der ville komme reaktioner – positive som negative – var lige så forventeligt. Men at det ville føre til anklager mod denne avis’ redaktør, det vil sige mig, for tyveri og illoyalitet – den havde jeg ikke set komme. Og da slet ikke, at nledelsen på Fyens Stiftstidende ville gribe til dens ultimative våben: Bortvisning af mig – hvilket i praksis vil sige, at den har frataget mig de otte måneders løn, jeg har til gode.

Navneskiftet først. Chefredaktør Per Westergård, Fyens Stiftstidende, har beskyldt mig for illoyalitet og for at være en tyveknægt – fordi, som han sagde i TV 2/Fyn, jeg angiveligt skulle have tyvstjålet navnet Svendborgs Avis fra dem. Det er ikke korrekt. En del af Fynske Medier hedder Aktieselskabet Svendborg Avis. Uden s efter Svendborg. Dette selskab, A/S Svendborg Avis, udgiver Fyns Amts Avis. Alt sammen er det nu en del af Fynske Medier. A/S Svendborg Avis har ikke registreret varemærket Svendborg Avis, men Fyns Amts Avis.

Jeg ejer domænenavnet svendborgsavis.dk. Det er ikke tyvstjålet nogen steder fra. Det er købt og betalt og registreret der, hvor det skal være registreret, hos DK-hostmaster. Jeg ejer også domænenavnet svendborgavis.dk. Købt og betalt og registreret samme sted i mit navn. A/S Svendborg Avis har aldrig købt eller ejet det domænenavn, som svarer til selskabets navn. Det har været ledigt altid. Og til salg på det frie marked. Men for netop ikke at kalde avisen det samme som A/S Svendborg Avis, så kom den nye netavis til at hedde Svendborgs Avis under domænenavnet svendborgsavis.dk. Derfor er chefredaktør Per Westergårds grove anklager om tyveri helt ude i skoven. På det nærmeste injurierende. Men pyt, det laver jeg ingen retssag ud af. Der kan ryge en finke af panden i en krig – specielt en krig, han har startet og jeg ikke ønsket. Og der skal være plads til frisprog. Sådan er journalistik – set her fra denne pind.

Flere jurister har ikke desto mindre rådet mig til at skifte navn på avisen. Hvilket hermed er sket. Andre har rådet til at lade sagen afprøve ved Retten. De første mener ikke, Svendborgs Avis ville kunne vinde en sag, specielt på grund af Markedsføringsloven. De andre synes, det kunne være interessant at prøve. Det har jeg ikke råd til. Så vi skifter navn. Ikke af lyst, men af nød. Og for at få tid til det, avisen er blevet afbrudt i af truslerne fra Fynske Medier: At lave gode, journalistiske historier. Skabe endnu en avis på Fyn, en kvalitetsavis på nettet. Få mere journalistik – til glæde for læserne og til gavn og inspiration for det journalistiske miljø. Og netop historier om andet end os selv og den fynske mediemogul. Havde vi ikke gjort det – skiftet navn – inden klokken 12 torsdag, ville A/S Svendborg Avis’ advokat, Advokatfirmaet Det Gule Pakhus, have sendt sagen i Retten – og ”rejse krav om erstatning samt vederlag for uberettiget brug af min klients rettigheder til navnet Svendborgs Avis”. Sådan lød trusselsbrevet.

Så nu hedder avisen Svendborgs NetAvis. Hvilket i øvrigt ikke ændrer på det faktum, at jeg fortsat er ejer af domænenavnene svendborgsavis.dk og svendborgavis.dk. Begge, som nævnt, købt og betalt på åben og ærlig vis.

Dermed vil Svendborgs Netavis nu kunne bruge tiden på at lave god, kritisk journalistik, bringe spidse kommentarer og gode anmeldelser – idet jeg regner med, at den endnu barskere fjendtlige handling fra Fynske Medier bliver trukket tilbage. Det handler om chefredaktør Per Westergårds bortvisning af mig – hvilket vil sige fratagelse af de otte måneders løn, jeg har til gode. Dansk Journalistforbund har nu overtaget denne sag og kræver bortvisningen trukket tilbage. Jeg fik – lige som mange andre journalister på de to aviser – en fratrædelsesaftale i forbindelse med fusionen. Den gik i korthed ud på en garanti fra min side om at blive og arbejde på avisen til og med 28. februar – dagen før bladfusionen. Fra 1. marts ville jeg være fritstillet og kunne dermed starte i et nyt arbejde på en hvilken som helst journalistisk arbejdsplads – og bevare løn fra Stiftstidende i fratrædelsesperioden til 1. august og med ret til en fratrædelsesgodtgørelse. I alt otte måneders løn. Det var Stiftstidendes garanti – nedskrevet og underskrevet.

Nu mener chefredaktør Per Westergård så, at jeg ifølge den oprindelige – over otte år gamle ansættelseskontrakt – har forbud mod at arbejde for et konkurrerende medie. Hvilket han mener, denne nye netavis er. Hvorimod han grotesk nok ikke mener, at der ville være noget i vejen for, at jeg 1. marts var begyndt at arbejde for TV2/Fyn eller Radio Fyn – som han har udtalt til Fyns Amts Avis og Journalisten. Bortvisningssagen afprøves nu i det fagretslige system.