Vibeke Syppli Enrum.

Vibeke Syppli Enrum.

Af Vibeke Syppli Enrum

Region Syddanmark kan give et bidrag, et lille ganske vist, men dog et bidrag til at få Israel til at ophøre med dets ulovlige aktiviteter på den besatte Vestbred. Derfor havde Enhedslisten til mødet i Regionsrådet mandag den 23. februar 2015 stillet forslag om, at regionen ikke køber varer eller tjenesteydelser fra firmaer, som opererer i eller fra de ulovlige israelske bosættelser. Det er nemlig – ifølge Folkeretten – ulovligt. Regionsrådets flertal vedtog i første omgang at få lavet en juridisk vurdering af forslaget og på den baggrund behandle det på et senere møde. For beslutningen stemte 31 (Venstre, Socialdemokraterne, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance). 6 stemte imod (Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Holger Gorm Petersen).

Her er, hvad jeg sagde ved forelæggelsen af forslaget:

Jeg vil ikke her komme med en længere redegørelse om Israels ulovligheder i de besatte områder på Vestbredden. Jeg vil i stedet starte i Folketinget.

Folketinget vedtog for et år siden, at gå imod at … ”israelske bosættelser ikke gennem aftaler mellem Israel og EU eller gennem danske offentlige eller private engagementer får legitimeret deres eksistens eller forbedrede økonomiske muligheder”.

Forslaget var fremsat af og blev vedtaget af: Venstre, Socialdemokraterne, de Radikale, Liberal Alliance, de Konservative, SF og Enhedslisten.

Nu kan ord være gode nok. Og det er de. Men de hjælper ikke så meget, hvis de ikke følges op af handling. Derfor foreslår jeg, at partierne i Regionsrådet i denne sag følger deres partier i Folketinget. Region Syddanmark køber hvert år ind for mange penge – millioner af kroner. Og vi kan derfor som region medvirke til at give konkret indhold til den politik, som et bredt flertal i Folketinget er enig om.

Vi kan lade være med at købe ind, lade være med at handle med firmaer, der opererer i de israelske bosættelser på Vestbredden – bosættelser, som ifølge folkeretten er ulovlige. Det har både FN og Den Internationale Domstol sagt igen og igen.

Godt nok må kommuner og regioner ikke føre udenrigspolitik. Det er også fastslået igen og igen. Men lige i den her sag, må kommuner og regioner godt gøre noget. Det har Økonomi- og Indenrigsministeriet fastslået i et svar fra november 2014 – fordi vi jo dermed med Morten Østergaards ord ”handler i overensstemmelse med den udenrigspolitiske tilkendegivelse, Folketinget er fremkommet med gennem sin vedtagelse af V 13”. Det er den vedtagelse, som jeg nævnte indledningsvis, og som alle partier i Folketinget stemte for – undtagen Dansk Folkeparti.

Man kan mene meget om konflikterne i Mellemøsten. Hvem der er skyld i hvad f.eks. Men én ting står fast – det er alle eller de fleste enige om: Hvis konflikten mellem Israel og Palæstina ikke finder en løsning, så fortsætter ikke bare denne konflikt men mange andre. Og den konflikt kan ikke løses, uden at Israel stopper landets ulovlige besættelse og ulovlige aktiviteter i bosættelserne på Vestbredden.

Et af de midler, vi kan bruge, for at lægge pres på den ulovlige besættelsesmagt er at lade være med at handle med de firmaer og selskaber, som opererer i, producerer i og eksporterer fra bosætterområderne. Og der er mange – inden for mange brancher: Frugt, vin, medicinsk udstyr, elektronik og meget andet. Og det gælder f.eks. også selskaber som det dansk-britiske G4S – som vi i regionen tilsyneladende bruger som vagtselskab på flere af vores sygehuse – så længe selskabet opererer i de ulovlige bosættelser.

Så vi kan som region gøre noget for at sætte handling bag FN’s og Folketingets ord – hvis vi vil. Som politikere skal vi selvfølgelig gøre, hvad vi kan, for at bekæmpe uret – lokalt, nationalt og internationalt. Og i den her sag kan vi gøre alle dele.

(Vibeke Syppli Enrum, Ellerup, er medlem af Regionsrådet i Syddanmark for Enhedslisten).