Åbent brev fra lærere og pædagoger

”Kommunen har handlet uden respekt for de ansatte og det arbejde, de yder”. Bl.a. sådan siger 30 af de godt 50 ansatte lærere og pædagoger, som har skrevet under på et åbent brev, hvor de opfordrer de ansvarlige i kommunen til at genoverveje de voldsomme ændringer på skoleområdet.  Brevet lyder i sin helhed:

”Åbent brev til byrådet i Svendborg kommune og skolechef Helle Hansen fra en kreds af ansatte på Thurø skole.

Den der tier – samtykker?

På Thurø Skole vil vi hverken tie eller samtykke i forhold til det, der sker lige nu i forbindelse med omstruktureringer på skoleområdet.

Tænk på en virksomhed med 500 ansatte. Virksomheden leverer gode produkter, har tilfredse kunder og præsenterer hvert år et pænt regnskab. En arbejdsplads med et godt arbejdsmljø, hvor de ansatte føler stor tryghed og arbejdsglæde.

Kunne man forestille sig, at firmaets bestyrelse pludselig fjernede hele direktionen og ledelsen i øvrigt, flyttede halvdelen af produktionen og halvdelen af de ansatte til et helt andet sted og samtidig indførte nye arbejdsrutiner?

Det er det, vi føler, der sker lige nu på Thurø Skole!

Der foreligger en politisk beslutning om, at der skal spares på skoleområdet, det må vi acceptere. I første omgang var der en positiv stemning, og vi gik ind til det med åbent sind, så positive ting i de fremkomne forslag og var omstillingsparate. Dette fordi vi godt var klar over det nødvendige i den kommunale sparerunde. Men måden, det foregår på, forekommer meget uhensigtsmæssig, især fordelingen af de menneskelige og ledelsesmæssige resurser. Vi står nu med store frustrationer i forhold til omstruktureringerne på skoleområdet.

Vi føler, at kommunen udviser arrogance over for børn, forældre og ansatte ved kommunens skoler, og sikke ser konsekvenserne af de beslutninger, der tages. Man lader hånt om al god ledelsesstil, tromler hen over skolerne og flytter rundt med børn og ledere, uden hensyn til de værdier og kvaliteter, der gennem mange år er opbygget på den enkelte skole. Den store viden, som lederne har om børn, lærere og lokale forhold, regnes tilsyneladende ikke for noget. Der er tale om spild af viden, og vi efterlyser kontinuitet i ledelsen af skolerne fremover. Hvis medarbejderne var blevet inddraget i processen, var resultatet nok blevet bedre for skolerne og for eleverne. Kommunen har handlet uden respekt for de ansatte og det arbejde, de yder.

Eleverne bliver kastet rundt, lederne ligeså og senere kommer turen til lærerne. Tidligst midt i maj kan lærerne forvente at vide, hvor de fremover skal arbejde. Først når fagfordelingen er på plads på den enkelte skole, kan lærerne gå i gang med planlægningen af det nye skoleår. For rigtig mange lærere bliver det med en ny ledelse og/eller på en ny skole og/eller med helt nye kolleger og elever.

Samtidig med disse omstruktureringer påtænker kommunen at indføre helhedsskolen på alle skoler. Tanken bag helhedsskolen er sikkert god nok, men er det lige nu – midt i en meget turbulent tid – at vi skal kaste os ud i det? En høringstid på godt 14 dage, hvor af den ene uge er vinterferie, giver ikke gode muligheder for at afgive høringssvar.

Alt i alt virker omstruktureringerne uigennemtænkte og forhastede.

Vi opfordrer de ansvarlige for hele omstruktureringen på skoleområdet i Svendborg kommune til at overveje, om det er de optimale beslutninger, der er taget”.

HUSK: UNDERSKRIV MED FULDT NAVN, HVIS DU SKRIVER EN KOMMENTAR TIL ARTIKLEN.