Svendborg Kommunes Jobcenter er – igen – blevet afvist af den øverste ankeinstans, Ankestyrelsen, i en sag om sygedagpenge. Først klagede en borger – og fik ret. Denne gang har Jobcentret klaget, men Ankestyrelsen vil ikke engang behandle klagen.

To alvorlige gok i nødden til Jobcentret

Mai-Britt Nikolajsen.

 Af Frede Jakobsen

Ankestyrelsen har netop sendt en klage fra Svendborgs kommunale Jobcenter retur. Drop klagen og ret ind! Det er beskeden fra Ankestyrelsen til ledelsen i Jobcentret – i en sag, hvor Jobcentret havde taget sygedagpengene fra en borger, Mai-Britt Nikolajsen. Dermed er Ankestyrelsen på bare et par uger to gange gået direkte imod Jobcenter Svendborg.

Lige før jul gav Ankestyrelsen – den højeste ankeinstans i disse sager – en borger medhold i en klage over Jobcentret. Michael Nord havde fået frataget sine sygedagpenge i næsten fem måneder. Han klagede – uden held – til Beskæftigelsesankenævnet. Men en klage til Ankestyrelsen hjalp ham. Jobcentret blev pålagt at betale ham de manglende sygedagpenge.

Bare 10 dage senere har Ankestyrelsen afvist overhovedet at behandle en klage fra Jobcentret. Dermed har Jobcentret fået et ordentligt gok i nødden i en af de mest omtalte sygedagpenge-sager – sagen om Mai-Britt Nikolajsen. En sag, som den øverste politiske chef for Jobcentret, den socialdemokratiske udvalgsformand, Grete Schødts, personligt er gået ind i – uden at det har gavnet Mai-Britt Nikolajsen.

Jobcentret fik i november – i en usædvanlig klar kendelse fra Beskæftigelsesankenævnet – at vide, at det var ulovligt, da det stoppede for sygedagpenge til Mai-Britt Nikolajsen 31. maj. Jobcentret blev pålagt at efterbetale hende og i øvrigt genoptage sygedagpenge-udbetalingen. Mai-Britt Nikolajsen og hendes fagforening, 3F, havde klaget til Beskæftigelsesankenævnet- og altså fået ret. Hvilket absolut ikke passede Jobcenter-ledelsen. Den klagede over afgørelsen. Først til Beskæftigelsesankenævnet selv. Og – gjorde Jobcentret opmærksom på – hvis Beskæftigelsesankenævnet ikke ændrede afgørelsen, så ville klagen ryge videre til den øverste og sidste klageinstans, Ankestyrelsen.  Jobcenter-ledelsen ville gå hele vejen, fordi den anså agførelsen i Mai-Britt Nikolajsens sag for at være principiel. Ankestyrelsen tager da også kun sager, der har principiel karakter.

Mai-Britt Nikolajsen, der har været sygemeldt i flere år, havde netop fået en smule humør og håb tilbage efter afgørelsen i Beskæftigelsesankenævnet. Den betød,  at kommunen skulle efterbetale hende mange måneders sygedagpenge – og i øvrigt genoptage udbetalingen til hende. Få dage senere blev begge både humør og håb effektivt punkteret af Jobcentrets klage. Jobcentret klagede i øvrigt, inden de politisk ansvarlige i byrådets Arbejdsmarkedsudvalg et par dage senere skulle holde møde og bl.a. orienteres om netop Mai-Britt Nikolajsens sag.

På selve dagen, hvor Arbejdsmarkedsudvalget skulle holde møde, blev Mai-Britt Nikolajsen kontaktet telefonisk af først udvalgsformand Grete Schødts og senere af Jobcenter-chef Birgit Bagge. De ville begge forsikre hende, at hun kunne bevare de mange måneders sygedagpenge uanset udfaldet af den klagesag, som Jobcentret netop havde startet. En sådan klage var, sagde Grete Schødts til Svendborgs NetAvis, ikke for at skade borgeren. En klage skulle bare tjene det formål, at Jobcentret – ved at få en nærmere redegørelse fra klageinstanserne – kunne lære af sine fejl.

Kun to dage efter de to øverste chefers berolingende opringninger til Mai-Britt Nikolajsen var den gal igen – for Mai-Britt Nikolajsen. Hun modtog et brev fra Jobcentret om, at hendes sygedagpenge nu ville blive stoppet 31. december.

Grete Schødts forklarede til netavisen, at hun jo ikke – da hun ringede til Mai-Britt Nikolajsen for at berolige hende i den ene sag – kunne vide, at Mai-Britt Nikolajsen i den anden sag stod til at få stoppet sine sygedagpenge 31. december. Helt usædvanligt inviterede Grete Schødts derefter Mai-Britt Nikolajsen til møde på rådhuset lige før jul. Mai-Britt Nikolajsen tog imod invitationen og kom sammen med sin bisidder, socialrådgiver i 3F, Anette Bruun. Og hørte på Grete Schødts , der var der sammen med kommunens økonomidirektør John Jensen. Det var en surrealistisk oplevelse – ifølge Mai-Britt Nikolajsen. Grete Schødst brugte meget af tiden på at kritiserere Svendborgs NetAvis for at skrive om de mange sygemeldte borgere, der er kommet i klemme på Jobcentret. Og hun og John Jensen afviste i øvrigt at genoptage udbetaling af sygedagpenge til Mai-Britt Nikolajsen her efter årsskiftet. Og det var så det møde – ifølge Mai-Britt Nikolajsen.

Forleden kom så det – foreløbigt – sidste afsnit i Mai-Britt Nikolajsens årelange tilværelse som en sag i Jobcentret. Ankestyrelsens besked til Jobcenter Svendborg om at rette ind: ”Ankestyrelsen har vurderet, om vi kan behandle sagen…”. ”Resultatet er: Vi kan ikke behandle sagen. Det betyder, at afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen Syddanmark stadig gælder”. ”Vi kan kun behandle sagen, hvis vi vurderer, at den har principiel eller generel betydning og vil kunne bruges som vejledning for senere afgørelser i kommuner og nævn. Sagen har en så konkret karakter, at vores afgørelse ikke vil kunne bruges som vejledning”.

Ankestyrelsen siger også: ”Jobcenter Svendborg har anført, at afgørelsen er i strid med den praksis, som Beskæftigelsesankenævn Syddanmark har udstukket i lignende sager og at afgørelsen er en afvigelse fra retsopfattelsen i nævnet for, hvornår behandling vurderes at kunne påvirke arbejdsevnen. Oplysningerne medfører ikke, at vi kan behandle sagen. Vi finder som det fremgår, at der er tale om en konkret vurdering af forholdene på tidspunktet for afgørelsen”.

Med andre og klarere ord: Ankestyrelsen fastslår, at der ikke er noget at komme efter for Jobcenter Svendborg.

Læs mere om Mai-Britt Nikolajsens historie: ”I en uløselig klemme hos Jobcentret” 11. oktober, ”Ulovligt kommunalt stop for sygedagpenge” 20. november, ”Borger fik ret – det vil kommunen ikke finde sig i” 7. december, ”Syv politikere og en smule anstændighed” 8. december, ”Borgere skal fredes når Jobcenter anker” 10. december, ”Hun fik løfter og ro – i hele to dage” 13. december, ”Politikers usædvanlige møde med sygemeldt borger” 21. december

.