To klager fra Scan-Hide på en uge – og to nederlag

To gange på bare én uge har den Danish Crown-ejede garveri-virksomhed Scan-Hide i Vester Skerninge forsøgt at få Statsforvaltningens tilsyn med kommuner til at gribe ind overfor Svendborg Kommune. To gange har Statsforvaltningen – senest i går, mandag – sagt klart nej til Scan-Hides forsøg på at undgå fra denne måned at få forhøjet regningen fra 30.000 kroner til 700.000 kroner om måneden for rensning af virksomhedens spildevand.

Scan-Hides advokat, Kim Trenskow fra Advokatfirmaet Kromann Reumert, har fyret klager af – i et sidste desperat forsøg på at undgå, at virksomheden skal til at betale det, som Svendborg Spildevand A/S har beregnet, at det rent faktisk koster at rense spildevandet. Mandag i sidste uge klagede han til Statsforvaltningen og bad om, at den nye betaling blev suspenderet – indtil en anden klage over Svendborg Kommune engang er blevet behandlet færdig. I en for Statsforvaltningen historisk hurtig afgørelse fik Scan-Hide allerede dagen efter, tirsdag, afslag på anmodningen om suspension.

Det afslag fik ikke Scan-Hide-advokaten til at give op. En ny klage blev omgående fyret af. Den blev modtaget i Statsforvaltningen fredag i sidste uge – og bragte juristerne i Statsforvaltningen på weekendarbejde. Derfor lå der allerede i går, mandag, en 10 sider lang afgørelse klar: Svendborg Byråds beslutning om at godkende Svendborgs Spildevands nye pris – det såkaldte specifikke særbidrag – for rensning af Scan-Hides spildevand bliver ikke suspenderet.

Meget har været forsøgt fra Scan-Hide for at undgå at skulle til at betale prisen for rensning af spildevandet. Delvist med held. Men heldet ser ud til at være ved at slippe op. Hidtil har virksomheden ifølge Svendborg Spildevand betalt en alt for lav pris, som var fastsat i ulovlig aftale med et par topfolk i den tidligere Egebjerg Kommune – det har Statsforvaltningen tidligere fastslået, at den var ulovlig altså. Den aftale har sparet Scan-Hide for omkring 20 millioner kroner.

Efter kommunesammenlægningen har Svendborg Spildevand beregnet, at den reelle pris ikke er de 30.000 kroner om måneden, som Scan-Hide hidtil har betalt, men 700.000 kroner.  Svendborg Byråd godkendte den nye pris i april – til ikrafttræden 1. maj. Det klagede Scan-Hide over til Statsforvaltningen – og fik medhold, fordi kommunen ikke til fulde havde overholdt forvaltningsloven inden beslutningen. Bl.a. fordi Scan-Hide ikke i tide havde fået fuld indsigt i alle de dokumenter, virksomhedens advokat havde krævet. Derfor blev beslutningen om at hæve prisen pr. 1. maj suspenderet, mens klagen behandles.

Det bliver klagen stadig, behandlet altså. I mellemtiden gennemførte kommunen processen igen og kunne således 21. september igen godkende den nye pris – til ikrafttræden 1. oktober. Fluks røg en ny klage af sted fra Scan-Hides advokat – det var klagen mandag i sidste uge. Denne gang både over manglende aktindsigt og over, at sådan en ny pris kommer inde i et kalenderår, eller budgetår om man vil. Et argument, som de borgerlige partier i byrådet også havde brugt en uge tidligere i deres forsøg på at hjælpe Scan-Hide til at undgå at betale prisen for rensning af spildevandet. Advokaten krævede beslutningen suspenderet – indtil den oprindelige klage er færdigbehandlet. For det handler, noterede advokaten, potentielt om en merufgift i de kommende år for Scan-Hide på 65 millioner kroner. Historisk hurtig kom Statsforvaltningen allerede dagen efter, tirsdag i sidste uge, med en afgørelse: Byrådets beslutning suspenderes ikke.

Selv samme dag – tirsdag i sidste uge – kom der så en afgørelse fra Miljøklagenævnet på en klage, som Scan-Hide havde indsendt fire måneder tidligere. Klagen gik på, at kommunen havde nægtet Scan-Hide indsigt to dokumenter i sagen. Fire måneder havde det taget Miljøklagenævnet at finde ud af, at den klage var sendt det forkerte sted hen. Den skulle ikke sendes til dem – sådan som kommunen havde fortalt Scan-Hide i klagevejledningen. Den skulle sendes til Statsforvaltningen.

Den chance lod Scan-Hide-advokaten ikke gå fra sig. Fluks røg der en ny klage af sted til Statsforvaltningen med fornyet krav om suspension af byrådets beslutning. Det var den klage, Statsforvaltningen modtog i fredags. En klage over 1. den manglende udlevering af de to dokumenter, altså manglende aktindsigt efter forvaltningsloven og 2. over at kommunen havde givet forkert klagevejledning.

Statsforvaltningen har nu set de to dokumenter, som Svendborg Kommune har nægtet at udlevere til Scan-Hide sammen med de tusinder af andre sider, der faktisk blev udleveret. Og Statsforvaltningen kan konstatere, ”at Svendborg Kommunes administration af reglerne om aktindsigt i forhold til denne sag er i overensstemmelse med lovgivningen”. Kommunen har været i sin fulde ret til ikke at udlevere dem til Scan-Hides advokat.

Også Scan-Hide-advokatens fornyede anmodning om suspension af beslutningen i byrådet om den nye høje, spildevandsrensnings-pris pr. 1. oktober afvises af Statsforvaltningen: ”Da Statsforvaltningen … er af den opfattelse, at Svendborg Kommunes administration af forvaltningslovens regler om partsaktindsigt i forhold til de to dokumenter har været i overensstemmelse med loven, finder Statsforvaltningen imidlertid ikke anledning til at genoptage behandlingen af spørgsmålet om suspension. Det forhold, at Svendborg kommune har givet forkert klagevejledning ændrer ikke herpå”.

Til slut oplyser Statsforvaltningen, at den nu sætter fart på færdigbehandlingen af den oprindelige klage fra Scan-Hide, ”således at en endelig afgørelse i sagen kan foreligge snarest uden at sagen forlænges yderligere”, som det hedder – over selve det specifikke særbidrag, ikke mindst forhøjelsen af det fra 30.000 til 700.000 kroner om måneden, og over forskellige andre formelle ting omkring partshøring. Den klage vedrører dog kun den periode, hvor Statsforvaltningen allerede har suspenderet betalingen. Altså fra maj i år og fem måneder frem til 1. oktober, hvor Scan-Hide indtil videre har kunnet slippe med den gamle pris på 30.000 kroner om måneden – og ikke den forhøjede pris på 700.000 kroner om måneden.

Hvis Statsforvaltningens afgørelse i den sag falder ud til Scan-Hides fordel, så har virksomheden sparet yderligere 3,35 millioner kroner. Hvis den falder ud til kommunens fordel, så skal Scan-Hide efterbetale 3,35 millioner kroner til Svendborg Spildevand A/S. Og Scan-Hide skal under alle omstændigheder allerede her fra oktober slippe 670.000 kroner mere om måneden for at få renset sit spildevand.

Læs også ”Statsforvaltningen til Scan-Hide: Betal!” 29. september og ”Scan-Hide kaster ikke håndklædet i ringen” 1. oktober.