Venstre rykker ud af chefredaktør-kontoret

Troels Mylenberg (t.v.) kan spille på flere strenge.

Mange i lokalsamfundet har kritiseret det. De redaktionelle medarbejdere har protesteret imod det. Men indtil nu har det stået klippefast: Fyns Amts Avis er en Venstre-avis – og dens chefredaktør naturligvis medlem af Venstre. Derfor er det historisk, når Troels Mylenberg 15. februar indtager det chefredaktionelle kontor på avisen i Skt. Nicolai Gade. Han er ikke medlem af Venstre. Og bliver det heller ikke.

Udnævnelsen af 40-årige Troels Mylenberg som ny chefredaktør på Fyns Amts Avis fra 15. februar blev offentliggjort i tirsdags. Det var – i pressekredse – almindeligt kendt, at den nuværende chefredaktør, 66-årige Jørgen Krebs, ville gå af næste år. Men det var overraskende, at det allerede sker 15. februar. Og det var endnu mere overraskende, at den nye chefredaktør bliver den kendte, politiske kommentator, Troels Mylenberg, Thurø, som siden 1. marts har været politisk redaktør på Fyens Stiftstidende.

”Skal du så, ligesom alle tidligere chefredaktører på Fyns Amts Avis, være medlem af Venstre, Troels Mylenberg?”

”Jeg har aldrig været medlem af noget parti. Bliver det heller ikke nu”, siger Troels Mylenberg.

Den melding kan han lide, tillidsmanden for de redaktionelle medarbejdere på Fyns Amts Avis, Erik Jørgensen, lokalredaktør på avisens redaktion i Rudkøbing.

”Det glæder mig. Og det støtter jeg helt og fuldt. Det sender et godt signal om, at vi skal være en lokalavis for hele Sydfyn”, siger Erik Jørgensen.

Medarbejderne har i flere år krævet båndene til Venstre kappet. En åben protest blev det til, da bestyrelsen for A/S Svendborgs Avis – som udgiver Fyns Amts Avis – i juni 2006 besluttede at give en kontant million-støtte til det projekt, som havde været Venstres helt store valgløfte i den kommunale valgkamp i efteråret 2005: Multiarenaen. Det var ikke mindst det løfte, der sikrede Venstres spidskandidat, Lars Erik Hornemann, borgmesterposten i den nye Svendborg storkommune. Han havde selv siddet i bestyrelsen for A/S Svendborg Avis – og sidder fortsat i repræsentantskabet. Det kneb for ham og Venstre at få gang i multiarena-projektet, da de havde overtaget magten 1. januar 2006. Men så meldte bestyrelsen for A/S Svendborg Avis sig som den første, der var klar til at skyde penge ind i projektet – to millioner kroner lovede bestyrelsen for den avis, der ellers ikke havde det godt økonomisk. Tilsagnet blev i øvrigt senere trukket tilbage. Multiarenaprojektet forblev et fantasiprojekt – som nu er dødt og begravet. Og Lars Erik Hornemann er ikke længere borgmester – men måtte efter fire år levere borgmesterkontoret tilbage 1. januar i år til det Socialdemokrati, som havde haft det i over 50 år.

De redaktionelle medarbejdere protesterede kraftigt dengang i 2006, da bestyrelsen for A/S Svendborg Avis lovede multiarena-projektet to millioner kroner. For første gang krævede de offentligt, at avisens forbindelse til Venstre skulle droppes. Tillidsmand Erik Jørgensen sagde dengang til Fyens Stiftstidende om bestyrelsens beslutning: ”Den beslutning var stærkt bekymrende og kritisabel, men kun dråben der fik bægeret til at flyde over”. Han sagde, at medarbejderne siden valget i november året før havde registreret, at avisen i stigende grad blev identificeret som en Venstre-avis, specielt blandt socialdemokrater. ”Som om vi kører parløb med Lars Erik Hornemann. Det er selvfølgelig noget fis. Men den mistanke kan vi undgå ved at få vedtægterne ændret og båndet til Venstre fjernet”, sagde Erik Jørgensen med henvisning til aktieselskabets formålsparagraf, der fastslår, at avisen er et ”Venstreblad i tilslutning til Venstres program”.

I en udtalelse fra den redaktionelle medarbejderforening, som den måtte slås for at få offentliggjort i avisen, hed det bl.a.: ”Det ville virke mere troværdigt at droppe forbindelsen til partiet Venstre. Og da ikke mindst nu, hvor Venstre har overtaget magten i avisens højborg, den nye Svendborg kommune, fra Socialdemokratiet”.

Protesten kom der nu ikke noget ud af. Båndene til Venstre blev ikke kappet. Den nuværende chefredaktør Jørgen Krebs er medlem af Venstre. Lige som hans forgænger Ole C. Jørgensen. Specielt under disse to seneste chefredaktører er tilknytningen til Venstre blevet mere markant. Ole C. Jørgensen ankom til Fyns Amts Avis i august 1990 og medbragte som sin højrehånd Jørgen Krebs, som altså p.t. er chefredaktør. Ole C. Jørgensen – og senere Jørgen krebs – mente det mere alvorligt end nogle af de tidligere chefredaktører – det der med at være Venstre-avis. Ole C. Jørgensen blev allerede i december 2001 formand for Venstres Redaktørforening og medlem af venstres Forretningsudvalg.

Flere af forgængerne i chefredaktør-stolen havde gjort meget for at give avisen et andet ansigt – som en lokalavis for alle Sydfyns borgere. Og samtidig forsøgt at nedtone tilknytningen til Venstre – endskønt de alle havde medlemskort til partiet. Fordi de skulle have det. Ole C. Jørgensen afløste Karsten Madsen, der selv siger, at han havde medlemskort til Venstre, da han blev ansat som chefredaktør. Det havde han måske. Men han har også tidligere haft en socialdemokratisk medlemsbog – og været med i den konservative presseforening. Før ham sad Arne Mariager i det chefredaktionelle kontor – med medlemskort til Venstre. Det var nu ikke noget, der kunne ses på hans ledere – de til dato mest velskrevne og tankevækkende ledere i Fyns Amts Avis. Selv kaldte han sig socialliberal og mente, at det vel nok kunne rummes indenfor Venstre.

Selv om avisen med Troels Mylenbergs indtog ikke længere vil have en chefredaktør med et Venstre-medlemskort i baglommen, så betyder det nu ikke, at Venstre er ude af Skt. Nicolaigade og udgiverselskabet A/S Svendborg Avis. Bestyrelsen og repræsentantskabet er fremdeles i Venstre-folks hænder.

Formanden for bestyrelsen er Venstre-manden, gårdejer Erik Larsen, tidl. folketingsmedlem og tidl. borgmester i Egebjerg Kommune. I hvert fald tre af bestyrelsens seks medlemmer er Venstre-folk. Foruden Erik Larsen er det gårdejer Hans Pade Nielsen og gårdejer Hans Erik Nellegaard. De tre andre bestyrelsesmedlemmers eventuelle parti-tilhørsforhold kender netavisen ikke. De er direktør Jan Bøttiger, tømrermester Erik Ehlers og direktør Henrik Halberg.

Repræsentantskabet i A/S Svendborg Avis er opdelt i A-medlemmer (det er dem, der bestemmer) og B-medlemmer. Der er 23 A-medlemmer af repræsentantskabet. Langt de fleste er med i Venstre – i hvert fald 17 af dem. De 23 A-medlemmer af repræsentantskabet er:

Koordinator Per Ingemann Nielsen, Thurø, er formand for repræsentantskabet og fremtrædende medlem af Venstre. Gårdejer Arne Aksglæde, Hundstrup – partitilhørsforhold ukendt. Salgsdirektør Søren Bøving Andersen, Skårup, er formand for Venstre i Svendborg og var kandidat til regionsvalget. Bo Andersen, Ringe – tidligere Venstre-borgmester i Ringe, nu byrådsmedlem i Faaborg-Midtfyn. Social- og sundhedsassistent Connie Andersen, Rudkøbing – medlem af De Konservative. Gårdejer Niels Høite Hansen, Tåsinge – tidligere Venstre-byrådsmedlem i Svendborg, nuværende suppleant til byrådet. Cand.mag. Jane Heitmann, Faaborg, byrådsmedlem i Faaborg-Midtfyn for Venstre. Direktør Lars Erik Hornemann, Svendborg – tidligere Venstre-borgmester i Svendborg, nu Venstres gruppeformand i byrådet. Gårdejer Rasmus Høybye, Horne – tidligere amtsrådsmedlem for Venstre. Gårdejer Jens Jacobsen, Ø. Hæsinge – tidligere Venstre-medlem af Faaborg kommunalbestyrelse. Kroejer Ib Henning Jørgensen, Brobyværk – partitilhørsforhold ukendt. Operatør Per Ulrik Jørgensen, Lundeborg – tidligere Venstre-medlem af byrådet i Svendborg, suppleant til det nuværende byråd. Gårdejer Gunnar Landtved, Ryslinge – tidligere Venstre-borgmester i Ryslinge Kommune. Gårdejer Bent Erik Larsen, Ringe – partitilhørsforhold ukendt. Lærer Ulla Larsen, Svendborg – Venstre-medlem af Svendborg Byråd. Konsulent Oluf Riis Madsen – partitilhørsforhold ukendt. Gårdejer Jørgen Nielsen, Tranekær – tidligere Venstre-borgmester i Tranekær. Økonomidirektør Jens Pave, Svendborg – partitilhørsforhold ukendt. Gårdejer Erik Pilegaard Petersen, Humble – medlem af Venstre. Revisor Kaj Refslund, Ørbæk – tidligere Venstre-borgmester i Ørbæk, nu Venstre-medlem i Nyborg Byråd. Lærer Hanne Staff, Ollerup – tidligere amtsråds- og kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre. Jørn Terndrup, Nyborg – tidligere Venstre-borgmester i Nyborg, nu medlem af byrådet for Venstre. Politiassistent Christian Aarup, Ærøskøbing – medlem af Venstre.

Læs også “Mylenberg overtager Amtsavisen efter Krebs” 3. november.