Ingenting og alting fra tre byrådsmedlemmer

To af byrådets partier er ikke med i det politisk brede budgetforlig, som de fleste af byrådets partier indgik søndag eftermiddag – et budget for 2011, hvor der er skåret omkring 50 millioner kroner af servicen til borgerne. Partierne repræsenterer 26 af byrådets 29 medlemmer. Kun de tre byrådsmedlemmer fra Enhedslisten og Dansk Folkeparti er ikke med i forliget. Da fristen udløb mandag klokken 12 for ændringsforslag var der kommet et helt alternativt budgetforslag fra Enhedslisten. Fra Dansk Folkeparti kom der intet. I hvert fald ingen forslag. Der kom en pressemeddelelse.

”Vi har fire-fem forslag, som kan sikre et budget for 2011, som betyder, at der ikke skal skæres på kerneydelserne”, sagde Dansk Folkepartis byrådsmedlem Tina Petersen, da budget 2011 var til førstebehandling i byrådet for en uge siden.

De forslag blev, efter hvad Svendborgs NetAvis erfarer, ikke præsenteret, da Dansk Folkeparti var til møde med en fælles forhandlingsdelegation fra Socialdemokraterne, SF, Liste T og løsgængeren Masoum Moradi. De kom heller ikke som ændringsforslag, da fristen for den slags udløb mandag klokken 12. Det eneste, der er kommet, er en pressemeddelelse udsendt søndag eftermiddag af Dansk Folkepartis to byrådsmedlemmer, Tina Petersen og Jens Munk. I pressemeddelelsen hedder det:

”Dansk Folkeparti i Svendborg Byråd er et ansvarligt parti, som anerkender de store budgetmæssige udfordringer Svendborg Kommune står overfor. Vi har i Dansk Folkeparti gjort det klart, at der igennem tiderne er brugt for mange penge på diverse store som små unødvendige projekter. Vi er ikke blevet lyttet til, og nu ses konsekvensen af dette, hvilket vi ikke vil tage et medansvar for. Derfor er vi ikke med til de drastiske nedskæringer på vore kerneydelser, der er lagt op til i budget 2011 for Svendborg Kommune. Eksempler på disse er: Den varme mad til vore ældre medborgere. Lukning af dagcentre. Besparelser på skolestrukturen (hvor det er umuligt at sætte beløb på den negative spiral, som dette vil kunne medføre). Dansk Folkeparti vil i det kommende budgetår 2011 som vanligt arbejde for, at der ikke bliver brugt flere penge end nødvendigt. Vi sætter de borgernære ydelser i højsæde”.

Fra Enhedslistens byrådsmedlem Jesper Kiel er der derimod kommet et fuldt færdigt alternativ til det budget, som er lavet af Socialdemokraterne, SF, Liste T, Masoum Moradi, Venstre og Konservative.

”Enhedslisten vil ikke være med til de historisk store nedskæringer på daginstitutioner, skoler, ældre, vuggestuer, biblioteker, specialinstitutioner og socialt udsatte. Vi vil ikke lade ældre betale højere priser på maden endnu engang. Vi vil ikke lukke skoler og dagcentre, men vi vil gerne finde besparelser på administrationen og på indkøb”, hedder det i Enhedslistens præsentation af det alternative budgetforslag.

”Vores budgetforslag vil sikre, at kommunens økonomi balancerer, uden at der gennemføres de nedskæringer, som budgetforliget lægger op til. Det er muligt at sikre en god økonomi gennem større indtægter fra dækningsafgift og grundskyld, bedre arbejdsmiljø og dermed færre sygedage blandt kommunens ansatte, færre udgifter gennem massive energiforbedrende tiltag. Vi har også et forslag til skolestruktur, som både sparer penge og bevarer de lokale skoler”, hedder det videre.

Enhedslisten mener, at dækningsafgiften – en erhvervsskat, som det tidligere Venstre-ledede borgerlige flertal afskaffede – skal genindføres med seks promille. Og Enhedslisten vil desuden hæve grundskylden med fem promille. Det vil, mener listen, give en indtægt til kommunen på cirka 50 millioner kroner. Enhedslisten er helt klar over, at kommunen kan blive mødt af sanktioner fra regeringen, hvis den på den måde hæver skatten.

”Men selv med sanktioner ville der være 12,5 millioner kroner i 2011 og 25 millioner kroner i 2012 til at afbøde en stor del af de nedskæringer, der ligger i budgetforliget”, hedder det i Enhedslistens forslag. Enhedslisten sætter dog sin lid til, at Danmark i 2011 får en ny regering, som den forventer vil ophæve sanktionerne for 2012. ”Alt andet ville da være uanstændigt”, skriver Enhedslisten.

Læs hele Enhedslistens budget-tekst her.

Læs tallene i Enhedslistens budgetforslag her.