Bliver der elever nok – eller bliver der krig om eleverne?

 

Socialisten Arne Ebsens forslag - fik de borgerliges støtte.

Byrådets to røde énmands-partier stod efter byrådsmødet tirsdag aften tilbage med en sejr hver. Jesper Kiel, Enhedslisten, vandt to spor på Byskolen – ved hjælp af alle andre i byrådet. Arne Ebsen, Tværsocialisterne, vandt tre spor i Gudme og to i Skårup ved at hoppe fra vennerne i den røde blok og samle de borgerlige bag sig.

Det var en af de sidste sløjfer, byrådet skulle binde på den skoleplan, som det vedtog i november sidste år. De handlede formelt set om skoledistrikterne, men mere reelt om elevgrundlag og dermed om, hvor mange spor, der kan og skal være på skolerne i den østlige del af kommunen – og på Byskolen i bymidten.

To spor på Ny Gudme Skole, to spor på Ny Skårup. Det har været de regerende Socialdemokraters og – de fleste af – deres røde venners forslag i lang tid. Det ville i givet fald formentlig føre til, at en af Ny Gudme Skoles tre skolebygninger vil blive lukket – den i Gudbjerg eller den i Hesselager. Det ville kunne undgås med Venstres ønske om tre spor på Ny Gudme og kun ét spor i Skårup. Det ville til gengæld gå imod princippet i skoleforliget om ikke at have skoler med kun ét spor.

 

Socialisten Jesper Kiels forslag - blev overtaget af alle de andre.

Så var det, at Tværsocialisternes Arne Ebsen slog til fik samlet de borgerlige bag sig – med et forslag om at give begge skoler det hele. Det vil sige tre spor på Ny Gudme og to spor på Ny Skårup. Men med en grænsdragning for skoledistriktet, som betyder, at en del af den lukningsdømte Sct. Michaels Skoles distrikt lægges op til Ny Gudme, en anden del ned til Skårup – men ikke nok, ifølge Socialdemokraterne, til, at der kan laves to spor på Ny Skårup. Og hvis der bliver, så vil det både der og med tre spor i Ny Gudme betyde, at skolerne får færre penge til udvikling og kvalitet – fordi de tildeles penge pr. elev. Og ikke pr. klasse.

Men de borgerlige og Arne Ebsen ser optimistisk på udviklingen. Det skal nok gå – i hvert fald de første tre år. Derefter bliver der en sund konkurrence om at trække elever til, så der er grundlag for at have de mange spor. Så optimistisk ser de røde byrødder ikke på det – der bliver borgerkrig i området om elever, og når klasserne bliver for små, vil der ikke være penge på disse skoler til at udvikle sig kvalitativt. Det vil sige til skade for det faglige niveau – der vil falde i forhold til kommunens andre skoler.

Arne Ebsens samling af de borgerlige har skabt voldsom vrede hos hans normale samarbejdspartnere i den røde blok – de regerende socialdemokrater, SF og løsgængeren Masoum Moradi. Og overstrømmende glæde og taksigelser i byrådssalen fra det borgerlige mindretals Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. Som altså med Arne Ebsen ikke længere var et mindretal – men et flertal.

Så Arne Ebsen fik det, som han ville – blot med nogle andre legekammerater. Det gjorde Enhedslistens Jesper Kiel også – fik det, som han ville. Oven i købet uden rigtig at lege med. Han fik alle de andre 28 byrådsmedlemmer til at overtage Enhedslistens forslag om også at lave to spor på Byskolen, som oprindeligt var luknings-dømt, men som i anden omgang blev reddet som en del af Østre Skole – dog kun med ét spor.

Socialdemokraterne, SF og Masoum Moradi havde til byrådsmødet tirsdag overtaget Jesper Kiels forslag. Hvilket glædede Jesper Kiel. Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti tog på selve byrådsmødet Jesper Kiels forslag ind i deres eget. Hvilket glædede Jesper Kiel – som kvitterede ved hverken at stemme for de rødes forslag eller de blås forslag.

Det betød, at byrådet efter flere timers debat og korridorforhandlinger med 15 stemmer mod 13 vedtog forslaget fra Arne Ebsen Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om tre spor på Ny Gudme Skole, to spor på Skårup Skole og to spor på Byskolen. Mens byrådet med 15 stemmer mod 13 forkastede forslaet fra Socialddemokratiet, SF og Masoum Moradi om to spor på Ny Gudme Skole, to spor på Ny Skårup Skole og to spor på Byskolen. Enhedslisten undlod at stemme.