Arno Kruse.

Arno Kruse.

Af Arno Kruse 

Alle kender udtrykket “at blande æbler og pærer sammen”, men de færreste spekulerer over, hvor let det egentlig er at få den danske befolkning til at miste overblikket ved netop at blande æbler og pærer sammen.

Lars Løkke Rasmussens kommunalreform, der trådte i kraft den 1. januar 2007, havde blandt andet som formål at blande æbler og pærer sammen på en måde, der gjorde det helt umuligt for den almindelige borger at overskue sin egen og naboens situation. Sådan nedbryder man nemlig effektivt den solidariske grundholdning, der havde været ledetråden i hele opbygningen af det danske velfærdssamfund.

Kommunalreformen skulle med andre ord bane vejen for en række andre reformer, som skulle fratage danskerne nogle af de rettigheder, som sikrede en rimelig og anstændig levestandard for alle.

Frem til den 1. januar 2007 tog Arbejdsformidlingen sig af alle opgaver vedrørende formidling af arbejdskraft til de virksomheder, der manglede arbejdskraft. Dette system havde egentlig fungeret tilfredsstillende, og var samtidig accepteret af både arbejdsgiverne og de forsikrede lønmodtagere. Men den 1. januar 2007 blev Arbejdsformidlingen nedlagt, og formidlingen af arbejdskraft blev som en del af kommunalreformen overdraget til kommunernes Jobcentre, som samtidig skulle tage sig af de borgere, der var langtidssyge eller ikke forsikret imod ledighed eller havde sociale problemer i dagligdagen.

Nu blev æblerne med andre ord blandet godt og grundigt sammen med pærerne med det resultat, at arbejdsgiverne i stadig mindre grad gjorde brug af de Jobcentre, der i stadig større grad skulle bruge ressourcer på at administrere efter den sociale lovgivning.

Denne udvikling banede vejen for afskaffelsen af efterlønsordningen samt halveringen af dagpengeperioden således, at alle – hvad enten de var arbejdsløse, nedslidte eller langtidssyge – blev kanaliseret over i kontanthjælpssystemet.

Derfor er der egentlig blot tale om et naturligt led i den samlede plan, når manden bag hele projektet, Lars Løkke Rasmussen, nu kommer med et forslag om at mindske størrelsen af den kontanthjælp, som han meget behændigt har fået gjort til alles forsørgelsesgrundlag.

De konservative har allerede meldt sig på banen med et forslag om, at kontanthjælpen skal sættes ned nøjagtig til fattigdomsgrænsen.

Kære vælgere! Det er jeres og mit ansvar at bestemme den 18. juni, om Lars Løkke Rasmussen og hans venner skal have mulighed for at fortsætte, hvor han slap i 2011.

Det bliver i hvert fald ikke med min stemme!

(Arno Kruse, Longelse Sand, Langeland, er folkepensionist. Han er tidl. medlem af kommunalbestyrelsen i Rudkøbing for Arno Kruses Liste. I dag er han medlem af Enhedslisten).