Det røde ”budgetparti” skal have andre med til bords

På mandag kan 55 millioner kroner være barberet væk fra Svendborg Kommunes budget for næste år – altså en kommunal service næste år, som vil være forringet med 55.000.000 kroner. En serviceforringelse, som vil berøre stort set hver eneste borger i kommunen. Det ville være forkert at påstå, at serviceforringelsen kommer som en tyv om natten. Det gør den ikke. Den helt store opmærksomhed – eller protest, for nu at være mere præcis – har den ikke affødt. Budget-diskussionen har stået i skyggen af skole-diskussionen.

Borgerne løb nærmest storm på byrådsmødet i august, da skolestrukturen var til debat. I dag er der igen byrådsmøde. Det bliver ikke et tilløbsstykke. I hvert fald ikke tilnærmelsesvis i samme omfang som sidst. Underligt, kan man mene, for i dag er der besparelser for 55 millioner kroner på dagsordenen. I august var det en besparelse på 17 millioner kroner – på skole(luknings)planen – der var på dagsorden. Men ikke så underligt endda – for det med skolerne er ikke kun et spørgsmål om kroner, det er et spørgsmål, der rammer lige ind i hjertet på alle de forældre, der har børn i skolen. Og det er mange. Foruden alle dem, der i tidens løb har gået på de selvsamme skoler.

De 17 millioner kroner, som kommunen regner med at spare årligt på skoledriften, er ikke en del af de 55 millioner kroner, der skal spares næste år. De slår – hvis ellers de økonomiske forudsætninger holder – først igennem som en besparelse i 2012.

Så værsgo, i dag førstebehandler byrådet så et budget for næste år – udarbejdet af direktionen. Og indeholdende besparelsesforslag på 59 millioner kroner. Selve behandlingen på byrådsmødet i dag er ikke noget særligt. Nærmest en formalitet. Men allerede i overmorgen er der gang i realitetsforhandlingerne. Og de fortsætter i weekenden, for da kender man nemlig beskeden fra Indenrigsministeriet – den kommer på fredag, et ja eller nej til kommunens ansøgning om at måtte hæve skatten næste år med 20 millioner kroner. Hvis det bliver et ja, så skal der ”kun” spares 35 millioner kroner på næste års kommunale service. Hvis det bliver et nej, ja, så skal servicen altså beskæres med 55 millioner kroner.

Normalt er det borgmesterpartiet, der kalder de andre partier til forhandling om budgettet. Men ikke denne gang. Socialdemokraterne og borgmester Curt Sørensen sidder ikke alene for bordenden. Det gør – næsten – hele den røde blok. Socialdemokraterne, SF, Tværsocialister og løsgængeren Masoum Moradi (tidl. SF) fører forhandlingerne sammen – næsten, som var de ét parti, det røde budgetparti. Problemet for dem er, at de er i mindretal i byrådet. De har 14 mandater – fordi det 15. og i sin tid flertalsgivende røde mandat, Enhedslisten, ikke vil være med til så store besparelser. Det røde ”budgetparti” inviterer derfor på skift de tre borgerlige partier, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti (i alt 14 mandater) og Enhedslisten til forhandling.

Ingen i det røde ”budgetparti” regner med et snævert budgetflertal sammen med Enhedslisten. Derfor vil de forsøge at få mindst ét af de borgerlige partier med i et forlig. Helst det store Venstre, byrådets største parti med 10 mandater. Så er der nemlig flere om at tage tærskene fra de borgere, som rammes af besparelserne. Hvilket omvendt kan få Venstre til at holde sig tilbage – så de slipper for tærskene. Det røde ”budgetparti” kan nøjes med et af de små borgerlige partier for at få flertal – mest sandsynligt de Konservatives to mandater, mindre sandsynligt Dansk Folkepartis to mandater.

Det allerstørste problem, hvis det røde ”budgetparti” skal have et eller flere borgerlige partier med i et forlig, er skatteforhøjelsen. Hvis Svendborg får lov at hæve skatten, så er det de rødes agt at genindføre dækningsafgiften – en skat på erhvervslivet, som Venstre og dets borgerlige allierede afskaffede som noget af det først, da de havde magten i de fire år fra 2006 til og med 2009. De borgerlige er inderligt imod at genindføre denne erhvervsskat – og det er de, selv om Socialdemokraterne oven i købet har lovet, at de millioner, den vil give, stort set skal bruges til noget, der gavner … erhvervslivet. Får Svendborg afslag på ansøgningen om at måtte hæve skatten – ja, så er det utvivlsomt nemmere at få et eller flere af de borgerlige partier med til at skære 55 millioner kroner på servicen til borgerne.

Som nævnt, så starter realitetsforhandlingerne torsdag. Og fortsætter i weekenden. Selv om budgettet først i oktober skal vedtages i byrådet, så kan et forlig være indgået, inden weekenden er omme. Og så er der saftsuseme store nedskæringer på vej – noget, som en masse borgere vil mærke næste år.

Skulle du, kære læser, her i al skoledebatten, have glemt, hvor politikerne forestiller sig at hente de 55.000.000 kroner næste år, så er her lige en reminder – før, det er for sent.

Direktionen har foreslået såkaldte strukturelle besparelser for 27,3 millioner kroner ved at nedlægge biblioteksfilialerne (3,7 mill.), en ændret dagtilbudsstruktur (13,1 mill.), nedlæggelse af dagcentre (5,2 mill.), heldagsskoler og rådgivningsområdet skal slippe 1 mill., og så skal der hentes 300.000 kroner på ungdomsskolen.

Dertil kommer så forslagene om såkaldt selektive besparelser for 31,7 millioner kroner. Der er foreslået besparelser på børne- og ungeområdet for godt 14 millioner kroner – f.eks. på SFO’erne, skolefilmprojektet, juniorklubber, integrationsprojektet på Hømarkskolen, specialpædagoger, børn og unge med særlige behov, specialinstitutionerne med meget mere. På socialområdet er der foreslået besparelse for 7,5 millioner kroner – f.eks. øget brugerbetaling på madservice for de gamle, ved at fjerne den såkaldte omsorgs- og nærværstid for de gamle, mindre tilskud til sociale foreninger, lukning af sorggruppen, mindre service på støttecentret på Bryghuset og Holbølls Minde Centret. På arbejdsmarkedsområdet ved at spare 1,4 millioner kroner på beskæftigelsesprojekter. På erhvervsområdet 260.000 kroner. På kultur- og planlægningsområdet 2,5 millioner kroner ved bl.a. at spare på musikskolen, Fyns Sportscollege, halliwick-svømning for handicappede, aktiverende ældrearbejde, senioridræt, Peder Most Garden, Svendborg Festdage, Svendborg Svømmeland, ved at sætte hallejen for foreninger op og ved en fem procents rammebesparelse på stort set alle kulturelle institutioner og råd. På miljø- og teknikområdet tre millioner kroner ved bl.a. at spare på grønne områder, skove, kørebaneafmærkning og færdselstavler, ukrudtsbekæmpelse, grusstier, vejbeplantning, natur- og miljøbeskyttelse. Knap 600.000 kroner på sundhedsområdet ved bl.a. at spare på undersøgelser af og sundhedssamtaler med skoleelever og nedlæggelse af Sund Sex Skolen. Og på økonomiudvalgsområdet 2,4 millioner kroner ved at halvere markedsføringspuljen og ved at ophæve ordningen, hvor en række uddannelsesinstitutioner har været fritaget for at betale grundskyld.

Om få dage kan der være dækket op til servicen i 2011. Værsgo at vælge.