Politikernes skoleluknings-hold fik hård modstand i Gudmehallen

Modstanden var massiv, da politikerne bag skole(luknings)planen tirsdag aften stillede op til kamp i Gudmehallen. Den lille af hallerne var fyldt til bristepunktet med 300 borgere, der klappede mere end ved mange af fordums store håndboldkampe – når de to politikere, der går imod skoleplanen, talte. Mens de ni øvrige politikere fik hård kritik og modstand. Et enkelt lille – meget lille – lys blev dog tændt i aftenens løb. Ikke for Sct. Michaels Skole. Men for at skaffe flere elever, så både Hesselager og Gudbjerg skole får en chance for at overleve som en del af Gudme Skole.

Formanden for skolebestyrelsen på Gudme Skole, Asger Olsen, har påpeget det før. Og gjorde det igen på borgermødet: Hvad hjælper det, at Hesselager og Gudbjerg skole er taget af lukningslisten og får lov at overleve som en del af Gudme Skole – når realiteten er, at der kun er elever til to klasser på hver årgang. Men altså til tre skoler. ”Så har I jo bare overladt det til os at afgøre på hvilken af skolerne, der ikke skal være klasser. For det giver jo ikke mening at have to klasser på tre skoler. Vi kunne lave verdens bedste skole, hvis I bare lader være med at beskære skoledistriktet. Så ville vi kunne have elever nok til de tre skoler”, sagde Asger Olsen.

Et par af politikerne bag skoleplanen var åben for at gøre noget ved problemet. Bl.a. Birger Jensen (V). ”Det er rigtigt. Det er et problem. Det skal jeg ikke snakke mig fra. Det vil jeg heller ikke. Vi lytter til jeres argumenter og håber på nogle forslag fra jer. For det er et problem”, sagde han. Også Henrik Nielsen (K) er opmærksom på problemet. ”Jeg forstår godt frustrationen over at bevare tre skoler, når der kun er klasser til to. Skårup Skole må ind under dette skoledistrikt. Det vil sikre elever nok til fire skoler”, sagde Henrik Nielsen.

De udtalelser gav lidt kredit til Birger Jensen og Henrik Nielsen. Men derudover var der ikke opbakning denne onsdag aften i Gudmehallen til dem og deres seks byrådskolleger bag skoleplanen: Hanne Klit (S), Pia Dam (S), Lise-Lotte Tilsted (V), Mette Kristensen (V), Mogens Stampe (SF) og Masoum Moradi (løsgænger). Til gengæld bragede klapsalverne flere gange, når Jens Munk (DF) og Jesper Kiel (Enhl.) havde talt – imod skolelukninger.

På stribe talte borgerne imod skoleplanen, mest massivt imod lukning af Sct. Michaels Skole i Oure. Kritikken af skoleplanen blev indledt af Erik Ullemose, som var den næstsidste borgmester (fra Venstre) i den gamle Gudme Kommune, og afslørede, at linjen tilsyneladende ikke er helt afstemt i Venstre. Erik Ullemose refererede til en udtalelse fra sin efterfølger Lars Erik Hornemann, som nu er Venstres gruppeformand i Svendborg Byråd, om at træde lidt på bremsen. ”Det her kræver, at vi tænker os om. For vi kan have et stort uheld foran os”, sagde Ullemose. Det fik ikke opbakning fra hans partifælle, Birger Jensen. Han vil ikke træde på bremsen, for det vil, sagde han, give alt for store frustrationer, hvis man trækker processen i langdrag. ”Så i den sag er jeg ikke enig med Hornemann”, sagde han. Den forhenværende Gudme-konge Ullemose fik heller ikke opbakning fra partifællen Lise-Lotte Tilsted. Hun lod forstå, at Hornemanns udtalelse om at træde på bremsen skal forstås på en helt anden måde. ”Han mener, vi skal slå ørerne ud og høre, hvad I siger. Derefter sætter vi os sammen og træffer en beslutning”, sagde Lise-Lotte Tilsted.

Borger efter borger rejste sig derefter op med kritik af skoleplanen – ikke en eneste havde ros til den. Et fåtal af de 300 borgere nåede at få ordet på mødet, der var sat til at vare to timer. Det kunne have fortsat i timer mere. Her er et uddrag af, hvad borgerne sagde til politikerne på den første af tre skole-høringer:

Charlotte Kjærgaard, formand for skolebestyrelsen på Sct. Michaels Skole: Jeg står her for at forsvare ikke bare vores skole, men også vores lokalområde. Vi vil gerne bevare Sct. Michaels Skole. I tilbyder os, at vores børn kan komme på Skårup Skole – hvor de skal være mange flere i klasserne og mange flere i SFO’en. Jeg synes, det er utroligt vigtigt, at vores børn går i skole i lokalområdet. Det forslag, I har lavet, ville ikke have kunnet laves, hvis I var i et firma. Det er et misk-mask mellem jeres politiske interesser.

Sally Iversen, Gudme: I siger, at mursten ikke er så vigtige som indholdet i skolen. Hvad vil I så gøre med Sct. Michaels Skole, når den er lukket? Hvad med børnenes skolevej? Prøv og se vejen fra Gudme til Broholm. Den er så smal, at to store køretøjer ikke kan passere hinanden. Og det samme er tilfældet med vejen mellem Gudme og Hesselager. Hvordan vil i sikre skolevejen – det står der ikke noget om i planen? Og hvorfor skal børnene sendes til Skårup, hvorfor kan vi ikke få lov til selv at vælge?

Jesper Rosager: I har ikke tænkt på en lang række anlægsinvesteringer til at sikre skolevejen. Vi har altså på Sct. Michaels Skole 150 børn, der skal til at cykle til Skårup.

Hanne Stempel, lærer, Sct. Michaels Skole: Vi klarer os godt i alle de nationale tests. Så kan det undre, at I vil nedlægge os. Jeg synes, det er rystende. I skal slå bremserne i og prøve at lytte til andre end jer selv.

Gitte Ebbesen: Jeg savner visioner fra jer. Brug dog nogen af de undersøgelser, der er lavet om faglighed. Og som viser, at den bedste faglighed og trivsel findes på skoler med 0.-9. klasse. Jeg kan ikke se, at jeres forslag styrker fagligheden. Forslaget om en udskolingsskole på Hømarkskolen med mange tilbud er spændende og interessant. Men hvorfor skal vi ikke have de tilbud herude?

Per Nybo, Lundeborg: I snakker meget om kvalitet i skolen, men det, I gør, er at stoppe udviklingen her. Hvordan tror I, man kan få f.eks. en erhvervsmand til at bosætte sig her uden en skole. Og hvad med håndværkeren, der laver noget på skolen? I Odense har de nu slået bremserne i. Det skulle I også tage og gøre. Jeg tror ikke, at I er klogere end politikerne i Odense.

Christian Søndergaard, Brudager: Der er forskel på land og by. Og det må gerne koste mere at lave skole på landet. For den er vores kulturhus. Den er vores lys i mørket – når I nu i øvrigt er ved at slukke gadelysene. Det her er værdikamp for os. Vis os nu, at I er en kommunalbestyrelse og ikke Svendborg Byråd.

Bente Næsby, Hesselager: Det her skaber stor uro. Jeg hører ingen, der klapper i hænderne og jubler. Jeg hører det som en nødvendighed. At slå bremserne i, tror jeg ikke på. Folk bliver frustrerede. Så kør det til ende frem for at gøre det etapevis, når I nu er begyndt. Jeg er ikke sikker på, det bliver bedre af at blive trukket i langdrag.

Marianne Jørgensen, Brudager: Vi er kede af at skulle være kastebold – ved at blive sluttet til Skårup skoledistrikt frem for Gudme.

Anette Mortensen: Det ser underligt ud, at i et stort område omkring Oure skal den eneste skole lukkes. Mens i det mindre område nord for skal tre skoler bevares.

Torben Andersen: Ved i, hvad I vil? Og hvor længe har I vidst det? Hvorfor sagde I det ikke, inden I blev valgt. Det minder om kommunesammenlægningen, som også kom pludselig mellem to valg uden, at nogen havde sagt, det var det, de ville. Den gang blev der også sagt, at vi ikke ville miste noget på landet ved kommunesammenlægningen. Jeg synes, det her skal undersøges bedre, før der træffes en beslutning. Det kan ikke passe, at det skal gå så hurtigt. F.eks. er det ikke undersøgt, hvad det vil koste at skabe trafiksikker skolevej. Så mere grundighed. Om igen. Gør det bedre.

Hanne Bering: Grunden til, at det er Sct. Michaels Skole, der skal lukkes, er alene den, at der ikke er politikere nok i det område til at stemme imod.

Morten Larsen: Træd ikke på bremsen. Men leg gerne lidt med håndbremsen for at gøre det bedre. Der er allerede flugt fra Sct. Michaels Skole, og der er folk dér, der har det skidt.

Hanne Klit (S), formand for Udvalget for Børn og Unge, sluttede det første borgermøde om skoleplanen ved at sige – som repræsentanterne for de øvrige forligspartier også havde sagt igen og igen i løbet af mødet – at, ”vi er nødt til at gøre noget ved skolestrukturen”.

”Kassen er tom. Så et eller andet er vi nødt til at gøre”, sagde Hanne Klit.

Næste borgermøde finder sted på Vester Skerninge Skole den 27. september og det sidste finder sted i Borgerforeningen den 29. september.