81 svendborgensere har i de seneste to år – hvor Svendborgs kommunale Jobcenters hårde nedskæringslinje for alvor er slået igennem – fået nej til et fleksjob, selv om Jobcentrets sagsbehandlere havde indstillet dem til det.

Svendborgs NetAvis har tidligere omtalt, hvordan tilkendelse af fleksjob til syge og nedslidte svendborgensere er blevet skåret voldsomt ned. 93 svendborgensere fik i 2009 tilkendt fleksjob. Det faldt drastisk året efter (2010), hvor kun 17 fik tilkendt fleksjob. Og sidste år (2011) fik kun 14 svendborgensere tilkendt fleksjob.

Det var fra og med august 2009, at Jobcentret strammede voldsomt op på tilkendelsen af fleksjob. Det var, mens byrådet endnu havde borgerligt flertal ledet af Venstre. Fra januar til juli i 2009 blev 104 svendborgensere tilkendt fleksjob – mens 20 svendborgensere fik afslag. Den fordeling blev helt anderledes fra og med august og resten af året. 17 svendborgensere fik ja til fleksjob, 23 fik nej.

I 2010 og 2011 – nu med et socialdemokratisk ledet byråd – blev nej-linjen fastholdt. Svendborgs NetAvis har tidligere beskrevet, hvor få der fik tilkendt fleksjob i de to år. Men hvor mange fik egentlig nej? Det har Jobcentret og kommunen ikke været overivrige med at oplyse. Men de tal kan Svendborgs NetAvis nu afsløre.

Det er Jobcentrets Fleksjobudvalg, der har den endelige afgørelse i sager om fleksjob. Udvalget behandler sager, hvor samme Jobcenters sagsbehandlere har indstillet en borger til at få et fleksjob. Sagsbehandlerne – der har nærkontakt med de syge borgere – indstillede i 2010 68 svendborgensere til et fleksjob. Men deres kolleger i Fleksjobudvalget sagde nej i 51 tilfælde. I 2011 indstilledes kun 40 svendborgensere til et fleksjob. Men fleksjobudvalget sagde nej i 30 tilfælde.

Fleksjobudvalget, der har teamleder i Jobcentret, byrådsmedlem Masoum Moradi (tidl SF, nu u.p)  som formand, har gjort en dyd ud af ikke at møde de borgere, hvis sager de behandler og træffer afgørelse i.

Svendborgs NetAvis har også tidligere omtalt, at kun 14 svendborgensere sidste år fik ja til et fleksjob – af Fleksjobudvalget. Nye tal viser nu, at Fleksjobudvalget faktisk kun sagde ja i 10 tilfælde. De sidste fire fik kun tilkendt fleksjob, fordi deres sager blev behandlet af kommunens Pensionsudvalg (tre sager) og Beskæftigelsesankenævnet (en sag).

LANGELAND OG ÆRØ

Jobcenter Svendborgs Fleksjobudvalg behandler ikke kun sager fra Svendborg Kommune, men også fra Langeland og Ærø Kommuner,

I 2010 blev 90 borgere fra de tre kommuner indstillet til fleksjob af Jobcentrets sagsbehandlere. Men Fleksjobudvalget sagde alligevel nej i 66 tilfælde. Kun 24 borgere fra de tre kommuner fik et ja i Fleksjobudvalget.

I 2011 indstillede sagsbehandlerne kun 57 borgere fra de tre kommuner til et fleksjob. Men Fleksjobudvalget sagde alligevel nej i 30 tilfælde. Mens det sagde ja i kun 12 tilfælde. Godt nok var der 19 fra de tre kommuner, som i 2011, fik tilkendt fleksjob – men det skete for de syv på trods af Fleksjobudvalget.