Pengene er væk. 20 millioner kroner er – billedligt talt – sendt tilbage til investorerne. De har opgivet. De tror ikke på Svendborg-politikernes ord om, at multiarenaen/opvisningshallen indtil videre blot bliver udskudt. De oversætter ”udskudt” til ”aldrig”. Og har nu – lige inden byrådet på tirsdag skal behandle sagen – opløst multiarena-puljen.

Sidste søm i multiarenaens ligkiste

Af Frede Jakobsen

På tirsdag skal byrådet vedtage en plan om straks at gå i gang med at udbygge Svendborg Idrætscenter på Ryttervej – og at udskyde opførelsen af en opvisningshal/multiarena samme sted. Men der bliver ikke blot tale om en udskydelse. Med en beslutning op til weekenden – få dage før byrådsmødet – har de private investorer bag multiarena-projektet nemlig definitivt trukket sig. De har opløst deres investeringspulje og, billedligt talt, fordelt millionerne mellem sig. Og dermed slået det sidste søm i multiarenaens ligkiste.

Det nye røde flertal mener ikke, der i dag kan findes kommunale penge til opvisningshalprojektet. I stedet vil byrådets flertal sætte gang i alle de andre nødvendige udbygninger og renoveringer af Idrætscentret på Ryttervej. Multiarenaen har været det store dyr i åbenbaringen i de sidste mere end fire år – og var et af de løfter, der medvirkede til, at Venstre for fire år siden vandt magten i Svendborg fra Socialdemokraterne. Da de fire år var gået, stod der ikke nogen multiarena. Og heller ikke det mindre projekt, der afløste multiarenaen – nemlig en stor opvisningshal – var blevet en realitet.

For et par uger siden vedtog kommunens Udvalg for Kultur og Plan at sætte planen om en opvisningshal på stand by. Udsætte den til bedre tider. Det samme gjorde kommunens Økonomiudvalg tidligere i denne uge. Og på tirsdag vil byrådet gøre det samme. Udsætte projektet. Men de private investorer var allerede ved at trække sig inden da. Noget af det sidste, det borgerligt dominerede byråd gjorde i december sidste år, var at vedtage, at det nye idrætscenter-kompleks – inklusive den privat finansierede opvisningshal – skulle drives at det samme private selskab. Også den kommunale del af idrætscentret skulle ind under det private selskab. Og for de private investorer har det hele tiden været en betingelse – ellers ville der ikke være forretning i det. Men det nye røde flertal var imod – og var i gang med at omgøre denne beslutning. I stedet er det nu ved at beslutte helt at droppe opvisningshallen – selv om de kalder det en udsættelse. Og dermed holde de private investorer helt ude.

Flere fra det røde flertal har betvivlet, om de mange nødvendige millioner fra private investorer overhovedet var til stede. Ikke mindst, fordi situationen, siden det hele startede, har ændret sig radikalt. Specielt med finanskrisen. Men pengene er til stede, har talsmanden for de private investorer, Steffen Larsen, forsikret – selv om, har han indrømmet, enkelte er faldet fra (se Svendborgs NetAvis 11. marts). Men nu har de private investorer set skriften på væggen. De har oversat ”udsat” til ”aldrig”. Og det kombineret med, at det røde flertal ikke har haft den store lyst til at overlade driften af idrætscentret til private, gør, at de nu helt og aldeles trækker sig.

”Vi er ikke sprunget fra det løfte, vi gav i 2007. Hverken finanskrisen eller GOG Svendborg TGIs konkurs har rystet vores vilje til at støtte projektet, som efter vores opfattelse havde gode perspektiver”, siger Steffen Larsen, som er direktør i udviklings- og ejendomsselskabet Udsyn A/S. Det er dette selskab, som også har store interesser i Frederiksøen, der har været tovholder i det private projekt multiarena. Udsyn A/S består foruden Steffen Larsen af Halberg, Mads Kjær og Niels Højlund.

Steffen Larsen siger, at investorgruppen helt frem til beslutningen i sidste uge i Udvalget for Kultur og Plan har været klar til at løfte sin del af projektet. Men nu, siger han, ser de private investorer ikke længere nogen grund til at opretholde investeringspuljen. ”Vi beklager politikernes beslutning, men tager den naturligvis til efterretning, og det er grunden til, at vi nu tager skridt til at opløse investorgruppen”, siger Steffen Larsen.

I investorgruppen var: Bowl’n’Fun, Fionia Fond, Hotel Svendborg, Fonden for Svendborg Sparekasse, Udsyn A/S, Mac Baren Tobacco, Hotel Ærø, Nybolig, Tryk Team, Købmand Johan Bille Wiggers, Sydbank, Nordane Shipping, Bakkekildegård Tagdækning, SH Group, Andelskassen Oure-Vejstrup, O. V. Engstrøm.