Vibeke Syppli Enrum talte til demonstrationen i Flensborg.

Vibeke Syppli Enrum talte til demonstrationen i Flensborg.

Af Vibeke Syppli Enrum

Jeg var fredag den 18. april med for at mindes slaget ved Dybbøl i 1864. Et i det store og hele smukt og værdigt arrangement. Dog skæmmet af Helle Thorning-Schmidts hyldest til den danske krigsførelse rundt om i verden. Har hun intet lært om krig?

Specielt aftenens arrangement ”1864@2014” på Alsion var smukt og klogt med bl.a. følgende lille uddrag:

Det, hvorom der ikke kan tales.

Meningsløst ælte af mudder og blod

Sjapper af tø om soldatens fod.

Unge mænd har bidt hinandens struber over

Ligger sødt i frossen jord og sover.

For Danmark. For Bismarck. For råhedens fyrste. For mørkets prins.

For Slesvig. For ingenting.

Fint, flot og med tråde op til nutidens krige i Syrien, Afghanistan og Den Centralafrikanske Republik. Og hvad så? Hvad nu? Hvad med fremtiden? Netop derfor tog jeg dagen efter videre til Flensborg, hvor kampen imod krig og oprustning, for fred og fredelig sameksistens blev markeret med en genoplivning af tidligere års påskemarcher. Hvor politiske partier fra bl.a. Die Linke, Die Grüne og SPD samt fagbevægelsen og kirkelige organisationer gjorde noget aktivt for, at der aldrig mere skal blive krig.

Som repræsentant for Enhedslisten holdt jeg følgende tale:

“Allerførst tak for invitationen til Enhedslisten til at deltage i denne Påskemarch – Flenburger Ostermarch 2014.

Vi håber, det også kan blive et nyt og genoptaget samarbejde i den dansk-tyske grænseregion mellem partier og folkelige bevægelser, som kæmper mod krig og oprustning.

I går deltog jeg i markeringen af 150 års dagen for… slaget ved Dybbøl – med kunstneriske indslag og politiske taler der havde afsæt i både fortid og nutid – om at se fremad og mindes, men ikke hænge fast i fortiden. Om en lang rejse fra fjendskab til fællesskab i en grænseregion, hvor både Slesvig-Holsten og Sydjylland hver for sig er nationale udkantsområder – samtidig med at de er centrum for samarbejdet over grænsen.

Et sådant samarbejde skal fremme en mere solidarisk og fredelig verden – en verden med mindre ulighed. Og en verden, hvor vi sikrer miljøet og hvor væksten er socialt og klimamæssigt bæredygtig. En verden, hvor arbejdere ikke – gennem social dumping – konkurrerer imod hinanden i en endeløs spiral mod bunden. En verden, hvor der ikke, mellem de økonomisk stærkeste nationer, indgås frihandelsaftaler som TTIP, der både vil øge arbejdsløsheden og skade standarder og regler for miljø og forbrugerbeskyttelse.

Der er mange brændende spørgsmål i dag – de fleste er forbundet til kapitalismens manglende evne til at skabe det gode liv for alle. Krig er alt for tit svaret, men aldrig løsningen.

Ved markeringen i går af 150 året for slaget ved Dybbøl talte den danske statsminister, Helle Thorning-Schmidt. Og det var ikke i fredens sprog, når hun hyldede at Danmark igen er blevet en krigsførende nation – som fører krig flere steder i verden. Det understreger, at krige skabes i toppen af samfundet. Mens freden skal skabes nedefra.

Aldrig mere krig – Nie wieder Krieg.

Flensburger Ostermarsch 2014.

Flensburger Ostermarsch 2014.

(Vibeke Syppli Enrum, Ellerup, er medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark valgt for Enhedslisten).