Helt nøgne står de efter sidste uges byrådsmøde – 13 borgerlige politikere. Hidtil har de i ord støttet princippet om, at det er forureneren, der skal betale. Med et dokument, de lagde frem på byrådsmødet, røg figenbladet. Rensningen af Danish Crown-virksomheden Scan-Hides forurenede spildevand skal betales af borgerne. Frede Jakobsen har en spids kommentar.

Danish Crowns 13 mænd og kvinder i byrådet

Af Frede Jakobsen

Nu står de helt nøgne tilbage. 13 byrådspolitikere har smidt det sidste lille figenblad, der stadig dækkede en smule. Det skete for en uges tid siden – uden at det rigtigt er blevet bemærket i offentligheden. Herregud, det var jo blot endnu en holmgang i byrådet om garverivirksomheden Scan-Hide, som ejes af slagterigiganten Danish Crown. Endnu en manifestation af uenigheden mellem det røde flertal på 15 byrådsmedlemmer og det borgerlige mindretal på 14. Og det handlede blot om et svarskrift, som byrådet skulle vedtage – et svar til Statsforvaltningen på den klage, som Scan-Hide har indgivet over, at byrådet i april godkendte, at virksomheden skal betale det, det koster for det kommunalt ejede Svendborg Spildevand A/S at rense virksomhedens stærkt forurenede spildevand. Ud fra det lovfæstede princip, som er gældende i Danmark: Det er forureneren, der skal betale.  

De borgerlige har gang på gang i byrådet slået fast, at de sandelig også støtter forureneren-betaler-princippet. Til gengæld har de haft mange andre indvendinger imod, at Svendborg Spildevand A/S har villet gøre princippet til virkelighed – hvilket i kroner og ører betyder, at Scan-Hide skal betale cirka otte millioner kroner mere om året.

Til og med april måned betalte Scan-Hide cirka to og en halv million om året i vandafledningsafgift. Og knap en halv million i særbidrag. Altså, cirka tre millioner kroner om året. I slutningen af april godkendte det røde flertal så – efter lang tids tovtrækkeri med virksomheden – at lægge et såkaldt specifikt særbidrag på cirka otte millioner om året på regningen.

De borgerliges indvendinger har gået på, at der ikke har været nok dialog med virksomheden, at virksomheden forvaltningsmæssigt ikke er blevet behandlet ordentligt, fordi den ikke har fået aktindsigt i sagen i det omfang, den har krævet. Og så videre. Og så videre. De borgerlige har til gengæld ikke på noget tidspunkt anfægtet beregningerne fra Svendborg Spildevand A/S. De borgerlige har hele tiden blot slået på, at der burde mere dialog og forhandling til og hver gang – nærmest som en besværgelse – tilføjet, at selvfølgelig går de også ind for, at det er den, der forurener, der skal betale.

Punktet på dagsordenen blev hurtigt overstået på byrådsmødet for en uge siden. Men der skete noget vigtigt. Figenbladet forsvandt. Det forsvandt med det dokument, som de borgerlige lagde frem. En mindretalsudtalelse, som de krævede vedlagt det svar til Statsforvaltningen, som de 15 røde byrådsmedlemmer vedtog. Det røde flertal afviste i deres svarskrift til Statsforvaltningen Scan-Hides klage. 13 borgerlige byrådsmedlemmer stemte imod dette svarskrift og bidrog i stedet til sagen med et dokument, hvor de for første gang – oven i købet sort på hvidt – slår fast, at de ikke mener, forureneren skal betale. Men at Svendborg Kommune – det vil sige borgerne – skal betale. Et fantastisk dokument. Det afgørende punkt i dokumentet er det første. Det er her, sløret falder. Der står: ”Vi finder, at Svendborg Kommune er bundet af den mellem tidligere Egebjerg Kommune og Scan-Hide i 2006 indgåede aftale, der burde have været opsagt, straks kommunen havde erfaret, at man ikke kunne/ville opfylde den. Aftalen er formelt endnu ikke opsagt”.

Det er med disse ord, de 13 borgerlige byrådsmedlemmer siger, at borgerne i Svendborg fortsat skal betale regningen for spildevandet fra Scan-Hide. At det altså ikke er forureneren selv, der skal betale. Hvorfor? Jo, fordi det altså koster cirka 670.000 kroner mere om måneden – eller cirka otte millioner mere om året – at rense spildevandet end det beløb, Scan-Hide hidtil har betalt. Scan-Hide fik i sin tid en lukrativ aftale med den tidligere Egebjerg Kommune om ikke at betale hele prisen. Den aftale er ulovlig, mener spildevandsselskabet og flertallet i kommunen. Det er den af  to grunde. Fordi den ikke overholder lovens krav om, at forureneren skal betale. Og fordi, den ikke er blevet politisk godkendt af den daværende Egebjerg Kommunalbestyrelse, men kun af borgmesteren og kommunaldirektøren. Statsforvaltningen behandler (i en anden klagesag) netop nu, om aftalen er lovlig eller ej.

De 13 borgerlige byrådsmedlemmer mener altså, lige som Scan-Hide, at aftalen er lovlig. Og at Svendborg Kommune derfor skal opsige aftalen, før man kan begynde at indføre betaleren-forurener-princippet overfor Scan-Hide. OK så. Lad os sige, at aftalen faktisk er lovlig. Jamen, så fremgår det af den, at den gælder til 1. januar 2017. Det fremgår, at kommunen frem til den dato ikke må forhøje prisen på rensning af Scan-Hides spildevand. Og det fremgår endelig, at gør kommunen det alligevel, så kan Scan-Hide kræve erstatning. Realiteten er – hvis man altså som de borgerlige anerkender aftalen – at aftalen først kan opsiges pr. 1. januar 2017. Fra nu og frem til den dag udgør det nye, specifikke særbidrag for forrensning af spildevandet mere end 50 millioner kroner. Nogen skal betale de penge. Det skal enten alle andre virksomheder og borgere, der betaler for at komme af med deres spildevand til Svendborg Spildevand A/S. Det er det, de har gjort indtil 1. maj. Eller også skal forureneren, Scan-Hide, betale. Det er det, byrådet har godkendt, at virksomheden skal fra 1. maj. Eller også – og det er konsekvensen af de 13 borgerliges holdning – skal samtlige borgere i Svendborg Kommune. For hvis Svendborg Kommune, som de 13 borgerlige forlanger, skal stå ved den aftale, som Scan-Hide indgik med Egebjerg, så er det Svendborg Kommune, der skal have regningen fra Svendborg Spildevand A/S. I hvert fald frem til 1. januar 2017, hvor aftalen udløber. For spildevandsselskabet har altså fortsat en regning, der skal betales for udført arbejde. Et eller andet sted skal selskabet sende regningen hen.

Altså, tilbage står de 13 borgerlige helt nøgne: De mener alligevel ikke, at det er forureneren, der skal betale regningen. I hvert fald ikke i dette tilfælde med Scan-Hide. Og i hvert fald ikke før 1. januar 2017. Indtil da skal regningen betales enten af alle andre brugere af spildevandsselskabet eller af alle skatteyderne i kommunen. Og det er stort set de samme. Værsgo, kære borgere, betal regningen for rensning af Scan-Hides spildevand. Otte millioner kroner om året. 56 millioner kroner i alt for de næste syv år.

Hos Scan-Hide og Danish Criown må ledelsen være taknemmelig for den klare støtte fra de 13 borgerlige byrådsmedlemmer. Den klare støtte, som de viste med det dokument, de fremlagde i byrådssalen den 25. maj. Selv samme dag – 25. maj – blev et brev forfattet hos Scan-Hides advokat. Det ankom til kommunen dagen efter: Vi vil have erstatning. Beløbet er ikke gjort op endnu. Men enten erklærer I – kommunen – jer skyldige og betaler ved kasse 1. Eller også anlægger vi – Scan-Hide – en sag ved Retten.

Nå ja, for resten. Der er noget, der ikke stemmer. I byrådet er der 14 borgerlige medlemmer. Men det er kun de 13, der nu bakker så entydigt og klart op bag kravet om, at det ikke er slagterigiganten Danish Crowns Scan-Hide, der skal betale regningen. Det er de 10 Venstre-medlemmer, det er de to Konservative medlemmer, og det er Jens Munk fra Dansk Folkeparti. Hvem mangler? Det gør Tina Petersen fra Dansk Folkeparti. Tina Petersen, som også er folketingsmedlem, undlod at stemme. Hvorfor? Tja, det står – også efter hun havde ordet på byrådsmødet – lidt uklart. Men sådan her har den ivrige debattør og fhv. kommunalpolitiker Arno Kruse fra Langeland vurderet det i et indlæg på fyens.dk – og det lyder sådan set ikke helt åndssvagt:

”Egentlig kan det ikke lade sig gøre for et byrådsmedlem ikke at tage stilling til et beslutningsforslag, men den gode Tina Petersen fra Dansk Folkeparti kan vel henvise til, at partiet kun har én mærkesag, og eftersom Scan-Hide ikke er et muslimsk foretagende, falder beslutningsforslaget uden for partiets kompetenceområde”.